MIJN PRODUCT WORDT NAGEMAAKT

  Stel, u ziet een product op een beurs dat wel heel veel lijkt op wat u maakt of aanbiedt. Of u vindt op internet een fabrikant in China die uw product aanbiedt voor een veel lagere prijs. Er zijn veel manieren om erachter te komen, maar de meeste fabrikanten krijgen ermee te maken: uw product wordt gekopieerd.
  Dit is een vervelend en lastig probleem. Het maakt uw product, in elk geval tijdelijk, minder aantrekkelijk. Daarnaast kost het tijd, geld en moeite om uw copycat aan te pakken, als dat al mogelijk is.
  Uw eerste gevoel is waarschijnlijk om meteen actie te ondernemen tegen de namaker. Natuurlijk is die verleiding groot, maar dit kan u duur komen te staan. Het is beter en vruchtbaarder om het probleem goed te analyseren aan de hand van de onderstaande vragen en stappen.
  Als u een copycat wilt aanpakken, dan is het volgende relevant:

  • Wat is er precies nagemaakt? Gaat het om een exacte kopie of zijn er verschillen? Hoe groot of klein zijn die verschillen?
  • Welke rechten en bescherming heeft u? Heeft u uw eigen product beschermd? Met welk recht en welke beschermingsomvang?
  • In welk land wordt het product nagemaakt?
  • Wie is de copycat, waarom maakt hij uw product na en waarom is dit mogelijk toch toegestaan?
  • Welke mogelijkheden zijn er om de copycat aan te pakken?

  Inventariseer het namaakproduct

  Probeer eerst het namaakproduct in handen te krijgen en te bestuderen. Gebruikt het product dezelfde technologie of oplossing? Lijken de producten qua vormgeving op elkaar? Zoek de tien verschillen! Deze vragen zijn van belang om te bepalen hoe we de copycat kunnen aanpakken.

  Inventariseer uw rechten

  Een product namaken is niet altijd verboden. Als u de copycat wilt stoppen, moet u daar een goede juridische basis voor hebben. Een octrooi of modelregistratie is dan heel waardevol. Toch kunt u de copycat in sommige gevallen ook aanpakken zonder vastgelegde rechten.

  Onderzoek de copycat

  Een namaker is zich lang niet altijd bewust van het feit dat hij uw product namaakt. Soms vinden mensen op meerdere plekken tegelijk het ei van Columbus uit. Dan brengt iemand zijn product te goeder trouw op de markt.

  Toch zijn er ook genoeg partijen die een product of dienst bewust kopiëren. Die bewuste copycats zijn in twee categorieën in te delen:

  • De copycat die uw product één-op-één namaakt. Dit gebeurt meestal met goedkopere materialen, voor een lagere prijs en met een slechtere kwaliteit.
  • De copycat die zich bewust is van uw rechten. Zij doen vaak onderzoek naar uw intellectueel-eigendomsrecht en denken dat te kunnen omzeilen. Bijvoorbeeld door een kleine wijziging aan te brengen.

  Inventariseer uw mogelijkheden

  Heeft u een goed beeld van uw concurrent en zijn product, neem dan contact op met een octrooigemachtigde. Probeer het probleem niet zelf op te lossen. Als u iemand ten onrechte beticht van inbreuk, kan dit financiële consequenties hebben. Daarnaast verzwakt u uw positie als u onnodig informatie verstrekt aan uw concurrent.

  Een octrooigemachtigde onderzoekt stap voor stap de feiten. Hij kijkt naar het product, uw intellectuele-eigendomsrechten en de copycat. Op basis van die analyse geeft de gemachtigde een advies. Dat kan neerkomen op het aanmanen van de namaker, het opstarten van een juridische procedure of het zoeken naar een samenwerking. Zo komt u samen tot de best mogelijke oplossing voor dit vervelende compliment voor uw product.