Diensten

  Bent u benieuwd wat EP&C voor u kan betekenen? Hieronder vindt u een opsomming van onze meest geleverde diensten. Maar uiteraard kunnen we u met veel meer helpen. Neem in dat geval contact met ons op.

  Patent aanvragen

  U bent bezig met een technische innovatie of heeft die al gedaan. Dat kan een innovatief product zijn, de werking van een product of een werkwijze om iets te maken of te laten gebeuren. Die werkwijze kan ook innovatieve software inhouden. Als de ontwikkeling een technisch probleem oplost, dan is een patent meestal de beste weg voor het verkrijgen van een exclusief recht.

  Naast de wens om een uitvinding te beschermen, zijn er allerlei andere goede redenen om een patent aan te vragen. U verbindt kennis aan uw bedrijf en vergroot zo de waarde daarvan. Het geeft investeerders een houvast want u kunt de uitvinding verkopen of in licentie geven en fiscaal vormt het een deel van de toegang tot de innovatieaftrek.

  Lees verder over Patent Aanvragen >

  Modelbescherming

  Met een patent kunt u innovaties beschermen die een technisch probleem oplossen. Maar soms is uw vernieuwing niet zozeer van technische aard, maar meer, of misschien zelfs alleen maar van uiterlijke aard. U kunt uw investering in vormgeving ook beschermen. Dat kan door een zogenaamde modelregistratie. Een modelregistratie geeft u het exclusieve recht op het ontwerp en dus de gelegenheid om op te treden tegen namakers.

  Het belangrijkste criterium voor een modelregistratie is het ‘individuele karakter’ van het ontwerp. Dat moet blijken uit een set afbeeldingen die de basis vormen voor de modelregistratie. In Europa wordt elke aanvraag die aan de minimale formele vereisten voldoet automatisch en snel verleend. In een land als Amerika is er wel een echte inhoudelijke beoordeling. Daar heet het dan ook een Design Patent.

  Lees verder over Modelbescherming >

  Geheimhouden

  Het aanvragen van een patent is niet altijd de meest effectieve manier om uw technische innovatie te beschermen. Er zijn situaties waarin geheimhouding een betere optie is.


  De geheimhouding van een innovatie of van knowhow of kennis is bijvoorbeeld aan te raden in plaats van het aanvragen van een patent als:

  • u het bedrijfsgeheim voor altijd intact wilt houden;
  • uw concurrent niet aan het product kan zien hoe het is gemaakt;
  • de belangrijke aspecten van het product niet door analyse achterhaald kunnen worden.

  Lees verder over geheimhouden >

  Onderzoek of search

  Alle patentaanvragen en de toekenningen komen terecht in openbare databanken. Zelfs de procedures rond de toekenning zijn in veel landen online in te zien. Die openbaarheid vormt de hoeksteen van het octrooisysteem. Recent ingediende aanvragen zijn de belangrijkste uitzondering hierop. Deze blijven standaard 18 maanden na de indiening geheim.

  Octrooidocumentatie vormt een schat aan informatie waar u op verschillende manieren van kunt profiteren. Met een grondig onderzoek krijgt u de juiste documentatie in handen. Bij een innovatief product is het belangrijk om uit te zoeken of iemand u voor is geweest en de technologie al heeft beschreven. Wilt u een product op de markt brengen? Dan is het belangrijk om te weten of u daarmee niet de rechten van een ander schendt. In beide gevallen voorkomt u met een grondig onderzoek vervelende verrassingen en onnodige kosten.

  Lees verder over onderzoek of search >

  Handhaving van uw IE-rechten

  U heeft uw innovatie beschermd via een patent of een modelregistratie. Ook al zijn die rechten in openbare databanken terug te vinden, is het nog niet gezegd dat uw concurrentie dat ook weet. Zo kan het zijn dat andere bedrijven onbewust commerciële activiteiten plannen of uitvoeren die inbreuk maken op uw rechten.

  U kunt de buitenwereld op allerlei manieren duidelijk maken dat er rechten op uw innovatie van toepassing zijn. Als u daarmee de concurrentie al zover krijgt om die rechten te respecteren, dan heeft u een bijzonder effectieve bescherming. Soms is het echter ook noodzakelijk om actief te handelen. Daarmee behoudt u een voorsprong op de concurrentie en bewaakt u uw rechten.

  Lees verder over handhaven van uw intellectuele-eigendomsrechten >

  Beschuldigd van Inbreuk

  Of uw innovatie nu wel of niet beschermd is door een patent van uzelf, zodra u het op de markt brengt, kunt u in aanraking komen met de intellectuele-eigendomsrechten van anderen. Zo kan het zijn dat u - onbedoeld - inbreuk maakt op een patent.

  Als u op de een of andere manier wordt beschuldigd van octrooi-inbreuk of vermoedt dat die situatie zou kunnen ontstaan, dan raden we aan eerst goed uit te zoeken of dit daadwerkelijk zo is. Als u een terechte beschuldiging negeert en doorgaat met uw commerciële activiteiten, riskeert u een dagvaarding voor de rechtbank. Meestal wordt er dan geëist dat de inbreukmaker onmiddellijk stopt, naast ook een eis tot schadevergoeding.

  Lees verder over Beschuldigd van een inbreuk >

  Octrooibewaking

  U maakt een innovatie die de grenzen van het mogelijke tart. Alleen u, of ten minste, dat hoopt u. Of zijn er toch ook anderen? En als die er zijn, waar dan? Kunt u nieuwe innovaties maken zoals u voor ogen heeft of zijn er octrooien van anderen die in de weg staan?

  We kunnen dit voor elk specifiek geval uitzoeken, maar als u continu nieuwe uitvindingen doet, is het beter om dit ook continu te monitoren. Nagenoeg alle octrooiaanvragen komen terecht in openbare octrooidatabanken die gratis toegankelijk zijn. Elke week verschijnen er enorm vele nieuwe publicaties in allerlei talen.

  Met een octrooibewaking maken we systematisch een maandelijkse selectie van octrooidocumenten. Daarvoor gebruiken we een commerciële databank die de informatie optimaliseert en op een betere manier presenteert. De selectie stemmen we af op uw behoefte. Zo monitoren we bijvoorbeeld één bepaald technisch vakgebied, uw concurrentie, specifieke uitvinders of een combinatie van criteria. Ook kunnen we de voortgang van specifieke octrooizaken bewaken. Elke maand opnieuw.

  Lees verder over Octrooibewaking >

  BEHEER VAN OCTROOIPORTFOLIO

  Er komen veel administratieve handelingen kijken bij het aanvragen en onderhouden van patenten. U moet op tijd de juiste stukken inleveren, aanvullende vragen beantwoorden en belastingen betalen. Als u een van deze deadlines mist, loopt u risico’s. In het ergste geval kan het zelfs betekenen dat uw octrooi- of modelrecht komt te vervallen. Het is dus van belang dat u deze administratie en de deadlines strak in de gaten houdt.

  Veel van onze klanten zien deze administratieve werkzaamheden meer als last dan als lust. Dat begrijpen we want u zet uw R&D-medewerkers liever in voor het creëren van succesvolle nieuwe producten, diensten en innovaties, dan voor administratief werk. Daarom kunt u het beheer van uw octrooiportefeuille uit handen geven. Zo kunt u zich concentreren op waar u goed in bent zonder dat u zich zorgen hoeft te maken over het beheer van uw bestaand octrooiportfolio.

  Lees verder over Beheer van patentportfolio >