Onderzoek of search

  Alle patentaanvragen en de toekenningen komen terecht in openbare databanken. Zelfs de procedures rond de toekenning zijn in veel landen online in te zien. Die openbaarheid vormt de hoeksteen van het octrooisysteem. Recent ingediende aanvragen zijn de belangrijkste uitzondering hierop. Deze blijven standaard 18 maanden na de indiening geheim.

  Octrooidocumentatie vormt een schat aan informatie waar u op verschillende manieren van kunt profiteren. Met een grondig onderzoek krijgt u de juiste documentatie in handen. Bij een innovatief product is het belangrijk om uit te zoeken of iemand u voor is geweest en de technologie al heeft beschreven. Wilt u een product op de markt brengen? Dan is het belangrijk om te weten of u daarmee niet de rechten van een ander schendt. In beide gevallen voorkomt u met een grondig onderzoek vervelende verrassingen en onnodige kosten.

  Verschillende onderzoeken

  We onderscheiden vier soorten onderzoek met elk een eigen doel.

  Octrooieerbaarheid (Patentability Search)

  Als u overweegt om een patent aan te vragen voor een technische innovatie, is het belangrijk te weten wat er al bestaat. Niet alleen op de markt, maar ook in de octrooiliteratuur. In de octrooiliteratuur staat veel technologie beschreven, ook technologie die nooit op de markt werd uitgebracht. De kwaliteit en effectiviteit van uw patentaanvraag gaan er aanzienlijk op vooruit als bij het opstellen duidelijk is waar uw technologie zich in onderscheidt. Dit vormt de basis voor het opstellen van een patentaanvraag.

  Onderzoek naar geldigheid van een octrooi (Invalidity Search)

  Een verleend octrooi verdient respect. Toch kan het zijn dat op de toekenning het een en ander op te merken valt. Dat kan belangrijk zijn als het patent een obstakel vormt voor de technologische en commerciële koers die u voor ogen heeft. Een invalidity search brengt in kaart hoe het staat met de geldigheid en de sterkte van een octrooi.

  Inbreukonderzoek (Freedom-to-operate Search)

  Uiteindelijk wilt u uw technologie op de markt brengen in België en meestal ook daarbuiten. Dat betekent dat u rekening moet houden met de patentrechten van derden. Bij dit type onderzoek wordt gekeken of er mogelijk problematische rechten zijn. Dat is een intensieve opgave waarbij we exact moeten weten wat u gaat aanbieden om zo de vergelijking met patentclaims van anderen te kunnen maken. Soms gaan we terug naar relatief oude octrooipublicaties en vervallen octrooien om aan te tonen dat een technologisch aspect al voor iedereen vrij toepasbaar is.

  Landscaping

  Landscaping is een oriëntatie in de octrooiliteratuur op een technologisch gebied. Het laat zien hoe het octrooilandschap van die technologie eruitziet. Welke spelers zijn actief, waarmee en waar? Wat zit eraan te komen? Deze informatie kan op allerlei manieren weergegeven worden en kan bijdragen aan de beeldvorming rond uw innovatiestrategie en uw octrooistrategie, en de ontdekking van mogelijke businesspartners of potentiële licentienemers.

  VOORDELEN VAN HET UITVOEREN VAN EEN ZOEKOPDRACHT

  • U krijgt een beeld van de (on)mogelijkheden om uw technische innovatie effectief met een patentaanvraag te beschermen.
  • U weet hoeveel ondernemingsvrijheid u heeft voor producten die vergelijkbaar zijn met die van uw concurrenten.
  • U leert wat de mogelijkheden zijn om de rechten van uw concurrent ongedaan te maken en/of te omzeilen.
  • U krijgt een gedetailleerd beeld van de intellectuele-eigendomsrechten binnen uw sector en een overzicht van de kansen en bedreigingen die dit biedt.

  Dit kan EP&C voor u betekenen

  U vindt octrooidocumenten met gratis online tools zoals Espacenet of Google Patents. Voor modelrechten is er de Designview-databank van het EUIPO. Maar zoeken is niet eenvoudig. Octrooien worden geschreven als juridisch-technische documenten. De octrooigemachtigden van EP&C zijn experts in de verschillende databanken en zoekmethodieken. Met die kennis en ervaring kunnen we samen met u een zoekopdracht opstellen zodat we effectief zoeken en tot een doeltreffend resultaat komen. Uiteindelijk krijgt u van ons een advies in duidelijke taal.

  Kosten van een zoekopdracht

  De kosten voor het uitvoeren van een zoekopdracht hangen af van de vraagstelling. Neem gerust contact op met een van onze octrooigemachtigden voor een vrijblijvende kostenraming voor uw specifieke wens.

  DIRECT CONTACT