IK HEB EEN INNOVATIE, MET WELKE INTELLECTUELE-EIGENDOMSRECHTEN MOET IK REKENING HOUDEN?

  U bent bezig met een technische uitvinding en u wilt deze op de markt brengen. Maar u weet: ondernemen doet u niet in een vacuüm. U wilt vanzelfsprekend kijken wie uw concurrenten zijn, hoe de afzetkanalen zijn ingedeeld en hoe de prijsbepaling eruitziet. Een andere, heel belangrijke stap, is om ook de intellectuele-eigendomsrechten in kaart te brengen. Het bepaalt uw plaats in de markt en uw ondernemingsruimte.

  De volgende informatie is hierbij van belang:

  • Is mijn innovatie nieuw of bestaat ze al?
  • Welke (vergelijkbare) innovaties zijn beschermd met intellectuele-eigendomsrechten en welke nog niet?
  • Welke spelers beschikken in mijn markt over octrooien of patenten?
  • Wat is de rechtsgeldigheid van deze intellectuele-eigendomsrechten?
  • Wat is de geografische dekking van de gevestigde intellectuele-eigendomsrechten?

  Met de antwoorden op deze vragen kunt u bepalen of, en in welke landen, u met uw innovatie de markt op kunt zonder inbreuken te maken.

  Er zijn verschillende manieren om de benodigde kennis te vergaren.

  Patent zoeken

  Wanneer u een innovatie verder uitwerkt, is de eerste vraag die u zichzelf stelt: hoe innovatief is dit idee? Misschien bestaat het idee al. Een goede manier om hierachter te komen is door te kijken in een octrooiregister. In dit register kunt u een patent zoeken en zo achterhalen of iemand anders u niet voor is geweest. Waarschijnlijk ontdekt u dat iemand hetzelfde al wel in grote lijnen heeft bedacht, maar dat de uitvoering anders is. Ook dat is relevante informatie.

  U kunt een eerste zoekopdracht perfect zelf uitvoeren, maar het is verstandig om daarna de hulp van een professional in te schakelen. Een octrooigemachtigde kent de weg in de octrooidatabanken als geen ander.

  IP Landscape in kaart brengen

  Met een IP Landscape brengen we alle intellectuele-eigendomsrechten binnen uw sector in kaart. We schetsten een beeld van de rechten van uw concurrenten en van waar er ruimte en kansen liggen voor uw innovatie. Dit is een goede eerste stap als u een nieuwe markt wilt betreden.

  Vrijwaringsonderzoek of Freedom to Operate doen

  In een vrijwaringsonderzoek richten we ons op de details van uw product. Het product bestaat namelijk uit meer onderdelen en technieken dan alleen de nieuwe innovatie. Misschien rusten er op die onderdelen al intellectuele-eigendomsrechten. Met dit onderzoek brengen we die rechten in kaart. Zo beperken we het risico op inbreuk tot een minimum en verspilt u geen onnodige tijd, geld en moeite.

  Bedenk een work-around/design-around

  Mogelijk blijkt na onderzoek dat uw product onder het octrooi van een van uw concurrenten valt. Als u op dat gebied toch de concurrentie aan wilt gaan, kunt u overwegen om uw product iets aan te passen. Dit noemen we eromheen bouwen, work-around of design-around. U gaat dan door met de ontwikkeling van uw innovatie, maar op een net iets andere manier. Zo maakt u geen inbreuk op de beschermingsomvang van het desbetreffende patent.

  Om daar zeker van te zijn, kunnen we een niet-inbreuk-analyse uitvoeren.

  GELDIGHEID VAN EEN PATENT BETWISTEN

  U hoeft niet altijd genoegen te nemen met het feit dat uw concurrent een octrooi heeft. Soms kan het nuttig zijn om de geldigheid van dat patent formeel te betwisten.

  Afhankelijk van waar het octrooi verleend werd of waar de toekenningsprocedure van een octrooiaanvraag loopt, zijn er de volgende mogelijkheden:

  1. U kunt een Third Party Observation indienen tijdens de toekenningsfase van de octrooiaanvraag.
  2. U kunt de geldigheid van een verleend octrooi aanvechten bij de rechtbank of bij de betreffende octrooiverlenende instantie. Bijvoorbeeld via een nietigheidsprocedure of oppositie.

  We raden aan om uw positie in de markt al in een vroeg stadium in kaart te brengen. Het helpt om adequaat in te spelen of te anticiperen op de uitdagingen in uw markt. Zo doet u geen onnodige investeringen.