Patent aanvragen

  U bent bezig met een technische innovatie of heeft die al gedaan. Dat kan een innovatief product zijn, de werking van een product of een werkwijze om iets te maken of te laten gebeuren. Die werkwijze kan ook innovatieve software inhouden. Als de ontwikkeling een technisch probleem oplost, dan is een patent meestal de beste weg voor het verkrijgen van een exclusief recht. Naast de wens om een uitvinding te beschermen, zijn er allerlei andere goede redenen om een patent aan te vragen. U verbindt kennis aan uw bedrijf en vergroot zo de waarde daarvan. Het geeft investeerders een houvast want u kunt de uitvinding verkopen of in licentie geven en fiscaal vormt het een deel van de toegang tot de innovatieaftrek.

  Start met een verkennend gesprek

  We gaan graag met u in gesprek zodat een aanvraag effectief leidt tot een commercieel relevant patent. We praten graag over de uitvinding zelf en de achterliggende technologie, maar we willen ook weten wat uw ambities zijn. Wie zijn of worden uw partners, klanten en concurrenten? Wie zoekt u als investeerder in uw technologische ontwikkeling? Wat wordt uw verdienmodel en wat is een realistisch budget voor nu en de komende jaren?

  U krijgt onze eerlijke mening. Als we twijfelen aan de haalbaarheid van een aanvraag of de bijdrage van een patent voor uw onderneming, dan hoort u dat van ons. Onze kennis gaat verder dan patenten. Als een andere vorm van bescherming beter past, bieden we u alternatieve oplossingen.

  Met oog op de toekomst

  Als we er zeker van zijn dat we hetzelfde doel voor ogen hebben als u, gaan we aan het werk. We krijgen maar één kans om een goede aanvraag voor uw innovatie op te stellen, dus gaan we grondig te werk. We streven naar een aanvraag die toekomstbestendig en doeltreffend is.

  Vaak doen we daarom ook een verkennend onderzoek naar de relevante octrooiliteratuur. Daardoor hebben we een beter beeld van de uitvinding en krijgt u een effectievere aanvraag van hogere kwaliteit.
  Een patentaanvraag is een juridisch én technisch document. We stellen het op in de wetenschap dat octrooiverlenende instanties, eventueel rechters, maar ook investeerders het kunnen gebruiken. Daardoor is de tekst niet altijd gemakkelijk te begrijpen. Daarom nemen we de patentaanvraag goed met u door en stemmen we af of uw keuzes erin terugkomen.

  Als de patentaanvraag klaar is, dienen we deze in bij een octrooiverlenende instantie. Meestal bij de Belgische Dienst voor de Intellectuele Eigendom (DIE) of het European Patent Office (EPO). Na ongeveer zes tot elf maanden ontvangen we de uitkomst van de desbetreffende instantie, een zogeheten Nieuwheidsonderzoek. Hierin staat hoe de aanvraag beoordeeld is. Er wordt vooral gekeken of uw uitvinding nieuw is en of er sprake is van inventiviteit. Alleen als aan beide voorwaarden voldaan is, kan er sprake zijn van een geldig octrooirecht.

  Patent in het buitenland

  Belangrijk om te weten is dat u vanaf de indiening van de aanvraag precies één jaar, het prioriteitsjaar genoemd, de tijd heeft om te beslissen of u ook bescherming in andere landen wilt hebben. Mede op basis van het Nieuwheidsonderzoek overleggen we of dat voor uw bedrijf zin heeft. Vaak kiezen we in dit stadium voor een zogeheten PCT-aanvraag. Hiermee krijgt u nog eens anderhalf jaar de tijd om precies te bepalen in welke landen u de innovatie wilt beschermen.

  In België worden octrooien na ongeveer 18 maanden na de indiening verleend. Het Nieuwheidsonderzoek wordt als bijlage toegevoegd en er volgt geen inhoudelijke discussie met de verlenende instantie. In andere landen is dat anders. Daar is vaak sprake van een toekenningsprocedure.

  Op de pagina ‘Patent Aanvragen’ wordt elke stap van de toekenningsprocedure nader uitgelegd.

  WE HOUDEN CONTACT

  Na het verlenen van een octrooi blijven we in contact. De wereld en uw concurrenten staan immers niet stil. Dat vraagt om een octrooistrategie die anticipeert op de bewegingen in de markt en in uw bedrijf. Door regelmatig te zien of uw octrooi nog genoeg bijdraagt aan uw organisatie en uw positie in de markt, zorgen we ervoor dat uw octrooistrategie goed bij u blijft passen.

  Kosten van een patent aanvragen

  De kosten voor het aanvragen van een patent hangen verschillende factoren af. De complexiteit van de innovatie, hoe moeilijk het te onderscheiden is van bestaande patenten en het aantal varianten waarin uw uitvinding kan voorkomen, spelen allemaal een rol. Daarom is ons eerste kennismakingsgesprek gratis. Daarna kunnen we een juiste raming maken en desgewenst een budget overeenkomen.

  DIRECT CONTACT