HANDHAVEN VAN INTELLECTUELE-EIGENDOMSRECHTEN

  U heeft uw innovatie beschermd via een patent of een modelregistratie. Ook al zijn die rechten in openbare databanken terug te vinden, is het nog niet gezegd dat uw concurrentie dat ook weet. Zo kan het zijn dat andere bedrijven onbewust commerciële activiteiten plannen of uitvoeren die inbreuk maken op uw rechten.

  U kunt de buitenwereld op allerlei manieren duidelijk maken dat er rechten op uw innovatie van toepassing zijn. Als u daarmee de concurrentie al zover krijgt om die rechten te respecteren, dan heeft u een bijzonder effectieve bescherming. Soms is het echter ook noodzakelijk om actief te handelen. Daarmee behoudt u een voorsprong op de concurrentie en bewaakt u uw rechten.

  Als u het vermoeden heeft dat uw innovatie wordt nagemaakt, dan is het verstandig om de inbreukmaker daarop aan te spreken. Dat kan ook al wanneer u vermoedt dat diegene dit van plan is. Dat klinkt misschien eenvoudig, maar het is belangrijk om dit zorgvuldig aan te pakken. Enerzijds om te zorgen dat de zaak wordt afgerond op de wijze die u voor ogen heeft. Anderzijds omdat een onterechte beschuldiging van een inbreuk financiële consequenties voor u zelf kan hebben.

  Dit kan EP&C voor u betekenen

  Om erachter te komen of er sprake is van een inbreuk, verzamelen we eerst bewijsmateriaal. Daarna kijken we naar de volgende aspecten:

  • Wat is er precies nagemaakt? Gaat het om een exacte kopie of zijn er verschillen? Hoe belangrijk zijn die verschillen?
  • Welke rechten en bescherming heeft u? Heeft u uw eigen product beschermd? Met welk recht en welke beschermingsomvang?
  • In welk land speelt de inbreuksituatie zich af?
  • Wie is de copycat, waarom maakt hij uw product na en waarom is dit mogelijk toch toegestaan?
  • Welke mogelijkheden zijn er om de copycat aan te pakken?

  Inbreukmaker wijzen op uw rechten

  Als we op basis van de analyse concluderen dat er sprake is van een inbreuk, dan is de eerste stap het opstellen van een brief aan de inbreukmaker. Dat doen we het liefst samen met u om zo de juiste mix tussen uw zakelijke insteek en het juridische kader te krijgen.

  Advocaat gespecialiseerd in Intellectuele Eigendom

  In sommige situaties is het juridische kader complexer. Bijvoorbeeld bij een vastgelopen samenwerking of als een licentieovereenkomst afloopt. In elke situatie beoordelen we of naast onze eigen expertise ook de kennis en ervaring gewenst is van een advocaat gespecialiseerd in intellectueel-eigendomsrecht. EP&C onderhoudt degelijke relaties met ervaren juridische specialisten in binnen- en buitenland. We stellen van geval tot geval een effectief team samen om uw belangen te behartigen.

  Dagvaarding

  Als u er met de wederpartij niet uitkomt, dan kunt u ervoor kiezen om een dagvaarding te sturen. Uiteraard een stap die we in samenwerking met een advocaat gespecialiseerd in intellectueel-eigendomsrecht nemen. U daagt de wederpartij daarmee voor de rechtbank en start een kort geding of een procedure ten gronde. Een dagvaarding voert de druk op en zorgt er vaak voor dat de onderhandelingen, die nodig zijn om tot een overeenstemming te komen, wel plaats gaan vinden.

  Schikking

  Naar de rechter gaan kost tijd, energie en geld. Uiteindelijk doet de rechtbank maar in een paar procent van alle inbreuksituaties daadwerkelijk een uitspraak. In het overgrote deel van de gevallen wordt er - voor het zover is - tot een schikking gekomen. De inbreukmakende partij haalt de goederen van de markt, er wordt een licentieovereenkomst gesloten of er vindt een onderlinge ruil van licenties plaats. Eventueel betaalt de inbreukmaker een schadevergoeding als u financiële schade heeft geleden.

  Kosten

  De kosten voor het onderzoeken en aanpakken van een inbreuk worden berekend op basis van het uurtarief van de betreffende octrooigemachtigde.

  DIRECT CONTACT