Geheimhouden

  Het aanvragen van een patent is niet altijd de meest effectieve manier om uw technische innovatie te beschermen. Er zijn situaties waarin geheimhouding een betere optie is.

  Wanneer geheimhouden?

  De geheimhouding van een innovatie of van knowhow of kennis is bijvoorbeeld aan te raden in plaats van het aanvragen van een patent als:

  • u het bedrijfsgeheim voor altijd intact wilt houden;
  • uw concurrent niet aan het product kan zien hoe het is gemaakt;
  • de belangrijke aspecten van het product niet door analyse achterhaald kunnen worden.

  Voordelen van bedrijfsgeheim

  Een bedrijfsgeheim kunt u oneindig lang intact houden (denk maar aan het recept van Coca-Cola). Als u een octrooi aanvraagt, komt het na 18 maanden op internet te staan. Bij een toekenning van een octrooi, houdt het alleenrecht na maximaal 21 jaar op.

  Trade Secret Directive

  Als u ervoor kiest om uw innovatie of een deel daarvan, geheim te houden, raden we aan om dit zodanig in te richten dat het voldoet aan de vereisten van de ‘Trade Secret Directive’. Dit is een richtlijn van de Europese Unie, bedoeld om schade door het uitlekken van bedrijfsgeheimen of knowhow te voorkomen. Daarnaast biedt het mogelijkheden tot een schadevergoeding als dit toch zou gebeuren. Zo heeft u bijvoorbeeld een juridisch wapen in de hand tegen een concurrent als die met een voormalige medewerker van u probeert uw bedrijfsgeheim te weten te komen.

  Dit kan EP&C voor u betekenen

  Om aanspraak te kunnen maken op de rechten die de Trade Secret Directive biedt, is het van belang dat u het bedrijfsgeheim goed omschreven vastlegt en de procedure zorgvuldig aanpakt. We kijken daarom samen met u naar de volgende vragen:

  • Wat houdt het bedrijfsgeheim in?
  • Wie heeft er toegang tot het bedrijfsgeheim?
  • Hoe wordt er met de informatie rond het bedrijfsgeheim omgegaan?
  • Welke procedures zijn er om de geheimhouding te garanderen?
  • Wordt het beleid rond de geheimhouding regelmatig beoordeeld en bijgewerkt?

  EP&C kan u helpen om uw bedrijfsgeheim goed vast te leggen. Hierdoor heeft u, bij een eventuele schending van het geheim, voldoende juridische gronden om een proces aan te spannen.

  Kosten geheimhouding

  Voor het vastleggen van uw bedrijfsgeheim volgens de voorwaarden van de Trade Secret Directive brengen wij ons uurtarief in rekening. Neem gerust contact op met een van onze octrooigemachtigden voor een vrijblijvende kostenraming voor uw specifieke situatie.

  DIRECT CONTACT