Ik word beschuldigd van inbreuk

  U ontvangt een brief van een concurrent vol straffe taal en juridische dreigementen. In die brief wordt u beschuldigd van inbreuk op de intellectuele-eigendomsrechten van iemand anders. U wordt aangemaand om al uw commerciële activiteiten ogenblikkelijk te staken.

  Zomaar stoppen met die activiteiten leidt tot grote problemen, zoals:

  • derving van inkomsten;
  • nee verkopen aan leveranciers;
  • stilstaande machines en personeel zonder werk;
  • imagoschade.

  Gaat u wel door met uw werkzaamheden, dan kan dat ook heel vervelende gevolgen hebben. Geen gehoor geven aan de brief kan leiden tot boetes of een rechtszaak.

  Er lijkt dus geen goede oplossing voor deze situatie. Worstcasescenario is dat uw bedrijf failliet gaat of verwikkeld raakt in een slepend juridisch proces. Maar zover hoeft het niet te komen. Sterker nog: misschien maakt u wel helemaal geen inbreuk.

  Feiten boven tafel

  Ons belangrijkste advies: houd uw hoofd erbij. Reageer vooral niet, maar neem eerst contact op met een octrooigemachtigde. Deze haalt de feiten boven tafel en inventariseert het probleem:

  • Om welk octrooi gaat de inbreuk op het intellectueel-eigendomsrecht?
  • Hoe is de beschermingsomvang omschreven?
  • In hoeverre vallen uw activiteiten onder deze beschermingsomvang?
  • Is het desbetreffende octrooi (nog) geldig? Zo ja, in welke landen?

  Rechten van de tegenpartij

  Als eerste stap nemen we de papieren van de tegenpartij onder de loep. Op welk recht maakt u precies inbreuk en is dit recht nog wel van kracht? Valt uw product inderdaad onder de beschermingsomvang of heeft u een alternatief ontwikkeld dat hier buiten valt?

  ONDERZOEK NAAR INBREUK VAN INTELLECTUEEL-EIGENDOMSRECHT

  Vervolgens onderzoeken we het product of de werkwijze. Misschien is het verwijt gebaseerd op een vergissing of is er helemaal geen juridische basis voor de inbreuk. Bent u wel echt met iets vergelijkbaars bezig?

  Geldigheid VAN HET octrooi

  Misschien valt uw product of dienst wel degelijk onder de rechten van de tegenpartij. In dat geval kijken we naar de geldigheid van die rechten. Is het octrooi terecht verleend en voldoet het aan de gestelde vereisten?

  Soms is het mogelijk om de geldigheid van het recht aan te vechten. Waarschijnlijk kunt u dat recht, en daarmee de beschuldiging van inbreuk, in zijn geheel van tafel vegen.

  IN DE VERDEDIGING

  Misschien blijkt na deze stappen dat u wel degelijk inbreuk maakt. Ook dan hoeft u nog niet te wanhopen. Er zijn genoeg oplossingen om tot een overeenstemming te komen met de andere partij. U kunt uw bedrijfsvoering gewoon voortzetten, bijvoorbeeld door:

  • een licentie te nemen;
  • intellectuele-eigendomsrechten uit te wisselen;
  • het patent van de eiser te kopen;
  • om het patent heen te ontwikkelen.

  Kortom, laat u niet teveel van de wijs brengen door een beschuldiging van inbreuk. Neem het echter wel serieus en schakel hulp in. Met een goed onderzoek en de juiste kennis is er veel meer mogelijk dan uw doemscenario’s doen geloven.