Wat is octrooibewaking?

  U maakt een innovatie die de grenzen van het mogelijke tart. Alleen u, of ten minste, dat hoopt u. Of zijn er toch ook anderen? En als die er zijn, waar dan? Kunt u nieuwe innovaties maken zoals u voor ogen heeft of zijn er octrooien van anderen die in de weg staan?

  We kunnen dit voor elk specifiek geval uitzoeken, maar als u continu nieuwe uitvindingen doet, is het beter om dit ook continu te monitoren. Nagenoeg alle octrooiaanvragen komen terecht in openbare octrooidatabanken die gratis toegankelijk zijn. Elke week verschijnen er enorm vele nieuwe publicaties in allerlei talen.

  Met een octrooibewaking maken we systematisch een maandelijkse selectie van octrooidocumenten. Daarvoor gebruiken we een commerciële databank die de informatie optimaliseert en op een betere manier presenteert. De selectie stemmen we af op uw behoefte. Zo monitoren we bijvoorbeeld één bepaald technisch vakgebied, uw concurrentie, specifieke uitvinders of een combinatie van criteria. Ook kunnen we de voortgang van specifieke octrooizaken bewaken. Elke maand opnieuw.

  Voordelen van octrooibewaking

  De informatie die voortkomt uit het selectief monitoren van octrooipublicaties, draagt op allerlei manieren bij aan uw bedrijfsdoelstellingen. Hier zijn een aantal voorbeelden:

  • U blijft op de hoogte van de innovaties van anderen binnen uw technologisch vakgebied. Octrooiaanvragen zijn in eerste instantie geheim, maar worden standaard 18 maanden na de indiening gepubliceerd. Dat lijkt lang, maar de ‘time-to-market’ is vaak veel langer. Ook al bent u volledig bekend met de markt, via een octrooibewaking had u jaren eerder al kunnen leren wat er wordt ontwikkeld en door wie.
  • U heeft een bepaalde koers voor ogen en wilt niet verrast worden door verleende patenten van uw concurrentie. Als een patent eenmaal verleend is, moet u mogelijk afwijken van uw beoogde koers. Tussen het moment dat een octrooiaanvraag in onze bewaking opduikt en de toekenning van een patent zit meestal veel tijd. We hebben in veel landen de mogelijkheid in die periode een zogenaamde Third Party Observation in te dienen, soms zelfs anoniem. Daarmee kunnen we een aanvraag van uw concurrentie doen ontsporen of in ieder geval een stukje aan de kant duwen. Zo houdt u de vrijheid om te innoveren en ondernemen.
  • U krijgt een beeld van de bedrijfstactiek van uw concurrenten. Als zij zich aan het richten zijn op een bepaalde innovatie, dan kunt u hierop anticiperen. U ziet ook in welke landen ze octrooien willen vestigen en begrijpt daardoor hun globale strategie.
  • U blijft op de hoogte van nieuwe spelers in uw markt. Voordat ze daadwerkelijk zichtbaar zijn op die markt, weet u door het monitoren van de aanvragen al wie uw concurrenten worden.
  • U ziet welke octrooizaken van derden uw eigen octrooiaanvragen citeren. Bij de meeste aanvragen hoort een Search Report. Daarin worden relevante octrooidocumenten geciteerd. Als uw octrooipublicatie van belang is voor de aanvraag van iemand anders, dan zit die andere persoon wellicht dicht bij uw technologie.

  Dit kan EP&C voor u betekenen

  Een effectieve octrooibewaking genereert niet te veel informatie. U moet het wel kunnen verwerken. Daarom gaan we samen met u rond tafel zitten om de juiste keuzes te maken. We bepalen het doel van de octrooibewaking en kaderen de belangrijkste onderwerpen af. Samen definiëren we de uitvinders, bedrijven, en/of octrooiklassen die u wilt monitoren.

  Als de lijst van onderwerpen compleet is, starten we de octrooibewaking. U ontvangt daarna regelmatig een e-mail van uw octrooigemachtigde met een informatief rapport. Dit rapport kunt u eenvoudig delen met uw collega’s.

  Kosten octrooibewaking

  Een octrooibewaking is maatwerk. Alleen al om te garanderen dat u altijd bruikbare resultaten krijgt.

  De kosten voor een serieuze bewaking met een combinatie van namen en octrooiklassen, en een maandelijks rapport kunnen € 2.000 per jaar bedragen. Minder kan natuurlijk ook. Het hangt af van welke informatie bijdraagt aan uw organisatie. En we kunnen altijd klein beginnen.

  DIRECT CONTACT