BESCHULDIGD VAN INBREUK

  Of uw innovatie nu wel of niet beschermd is door een patent van uzelf, zodra u het op de markt brengt, kunt u in aanraking komen met de intellectuele-eigendomsrechten van anderen. Zo kan het zijn dat u - onbedoeld - inbreuk maakt op een patent.

  Als u op de een of andere manier wordt beschuldigd van octrooi-inbreuk of vermoedt dat die situatie zou kunnen ontstaan, dan raden we aan eerst goed uit te zoeken of dit daadwerkelijk zo is. Als u een terechte beschuldiging negeert en doorgaat met uw commerciële activiteiten, riskeert u een dagvaarding voor de rechtbank. Meestal wordt er dan geëist dat de inbreukmaker onmiddellijk stopt, naast ook een eis tot schadevergoeding.

  Dit kan EP&C voor u betekenen

  We starten met de feiten boven water te laten komen.

  Rechten van de octrooihouder

  Als eerste stap nemen we de papieren van de tegenpartij onder de loep. Op welk octrooirecht maakt u nu precies inbreuk? Is dit recht nog wel van kracht en in welke landen? Valt uw uitvinding inderdaad onder de beschermingsomvang of heeft u een alternatief ontwikkeld dat er buiten valt?

  GELDIGHEID VAN HET OCTROOI

  Als uw product of werkwijze inderdaad onder de octrooirechten van derden valt, dan onderzoeken we de geldigheid van die rechten. Werd het octrooi terecht toegekend? Was de octrooiverlenende instantie goed op de hoogte van de vakliteratuur? Is bij de toekenningsprocedure rekening gehouden met de formele vereisten?

  Soms is het mogelijk om de geldigheid van het ingeroepen patent aan te vechten. En die mogelijke aanval onder de aandacht te brengen van de tegenpartij om zo de beschuldiging in zijn geheel van tafel te krijgen.

  IN DE VERDEDIGING

  Misschien blijkt na deze stappen dat u wel degelijk inbreuk maakt. Ook dan hoeft u nog niet te wanhopen. Er zijn alternatieve oplossingen om tot een overeenstemming te komen met de andere partij. Als de partijen tot een akkoord komen, kunt u uw bedrijfsvoering gewoon verderzetten, bijvoorbeeld door

  • een licentie te nemen;
  • intellectuele-eigendomsrechten uit te wisselen;
  • het patent van de eiser te kopen;
  • om het patent heen te ontwikkelen.

  Kortom, laat u niet teveel van de wijs brengen door een beschuldiging van inbreuk. Neem het echter wel serieus en schakel hulp in. Met een goed onderzoek en de juiste kennis zijn er vaak oplossingen te vinden.

  Kosten

  De kosten voor het onderzoeken van de aanklacht op de inbreuk worden berekend op basis van het uurtarief van de octrooigemachtigde.

  DIRECT CONTACT