Grafisch element EP&C header
Grafisch element EP&C header ingeklapt
Grafisch element EP&C header ingeklapt

Your Business First

OCTROOIEN | MODELLEN

  Het echte verschil tussen een octrooi en patent

  Het verschil tussen octrooi en patent. Taalkundig geen verschil, maar inhoudelijk wel degelijk

  Update: 30-09-2020

  Taalkundig gezien is er geen enkel verschil tussen een octrooi en patent. De betekenis is exact hetzelfde: het alleenrecht op een uitvinding. Patent is de Engelse (internationale) benaming en octrooi is de Nederlandse benaming.

  Inhoudelijk gezien is er echter wel degelijk een verschil! Dit komt omdat het octrooirecht voornamelijk nationaal of regionaal geregeld is. In dit blogartikel leg ik daarom uit wat de inhoudelijke verschillen zijn tussen een octrooi en een patent.

  Taalkundig: patent of octrooi?

  In het dagelijks taalgebruik mag u een patent en octrooi gerust door elkaar gebruiken. Er is namelijk geen verschil in betekenis. Maar als octrooigemachtigde gebruik ik (wanneer ik Nederlands spreek) altijd het woord octrooi. Dit is namelijk de officiële Nederlandse benaming voor het exclusieve recht op een uitvinding.

  Het woord patent is een afgeleide van het Latijn en betekent ‘open’ of ‘open brief’. Het wordt onder andere in Engelssprekende landen en in Duitsland gebruikt. Octrooi is dus simpelweg een ander woord voor patent.

  Waarom gebruiken we dan beide termen in Nederland? Het is een beetje verwarrend, maar de term 'patent' is geleidelijk in het Nederlands woordgebruik binnengeslopen door de dominantie van de Engelse taal, de internationalisering van het recht en de globalisering.

  En om het nog complexer te maken: in Frankrijk spreekt men helemaal niet over een octrooi en ook niet over een patent. Ze gebruiken het woord ‘brevet’. De verschillende termen zijn een weergave van de Europese verscheidenheid. Gelukkig leiden ze niet tot een Babylonische spraakverwarring.

  Benieuwd naar de definitie van een patent? Dat leest u op onze pagina: Betekenis van een patent.

  Inhoudelijk verschil: patent vs octrooi

  Maar wanneer is een octrooi dan niet gelijk aan een patent? Als u het inhoudelijk bekijkt, is er wel degelijk een verschil. Want, ondanks de globalisering, blijft het octrooirecht voornamelijk nationaal of regionaal geregeld. Zo zijn er in diverse landen verschillen in de vereisten, procedures en kosten voor octrooien.

  Drie opvallende verschillen zijn:

  1. Geheimhouding
  2. Registratiemodel
  3. Kosten van de octrooiaanvraag

  1. Octrooirecht niet overal hetzelfde: geheimhouding

  Als u wilt dat een octrooi in Nederland waarde heeft, moet de uitvinding nieuw zijn. Dat is een keiharde voorwaarde binnen het octrooirecht. De uitvinding mag dus niet gepubliceerd zijn, niet online, niet gedrukt en niet in een presentatie of lezing. Door niemand gezien of besproken, geheim! In alle opzichten.

  Geheimhouding is een eerste vereiste binnen het octrooiproces in de meeste landen van de wereld. Dit is anders in bijvoorbeeld:

  • Verenigde Staten
  • Canada
  • Japan 
  • Australië

  In de bovenstaande landen bestaat een respijtperiode of grace period van één jaar na de openbaring van de uitvinding. Als binnen deze grace period alsnog een octrooiaanvraag wordt ingediend door de uitvinder, dan telt de openbaring niet mee bij de beoordeling van de aanvraag.  

  2. een Octrooi aanvragen in Nederland: registratiemodel

  In Nederland werken we met een zogenaamd registratiemodel voor octrooien. Dat wil zeggen dat elke octrooiaanvraag wordt verleend en geregistreerd. We registreren dus eerst en onderzoeken eventueel later (bijvoorbeeld in de rechtbank) of het octrooi terecht is verleend.

  Dat is een internationaal gezien een vrij uitzonderlijke procedure. In de meeste landen wordt eerst onderzocht of de uitvinding voldoet aan eisen zoals nieuwheid, inventiviteit en industriële toepasbaarheid. Pas wanneer dat onderzoek positief is, komt de uitvinding in aanmerking voor een octrooi. 

  3. KOSTEN VAN EEN OCTROOIAANVRAAG

  De kosten voor het aanvragen van een patent verschillen sterk per land. Het ene land is duurder dan het andere. En ieder land heeft zijn eigen tarieven voor bijvoorbeeld een search report of request for examination.

  Of u nu een octrooi of patent wilt, bij ons bent u welkom met beide termen. Het maakt voor ons niet uit, we zetten ons voor beide begrippen 100% in!

  Dus zijn een octrooi en een patent hetzelfde? Ja, eigenlijk wel, maar ook weer niet helemaal. Elk land geeft er zijn eigen regels aan. Zoals ook elk octrooibureau de aanvraag en begeleiding anders invult…

  Onderwerpen: UITVINDING, OCTROOI, WET- EN REGELGEVING, TOP 3