Grafisch element EP&C header
Grafisch element EP&C header ingeklapt
Grafisch element EP&C header ingeklapt

Your Business First

OCTROOIEN | MODELLEN

  Nieuwheid: vereiste voor een patent

  nieuwheidDrie elementaire eisen aan een uitvinding om sowieso voor een octrooi of een patent in aanmerking te komen, zijn nieuwheid, inventiviteit en industriële toepasbaarheid. Nieuwheid is een vrij abstract begrip binnen het intellectueel-eigendomsrecht, maar is in de praktijk toch heel goed concreet te maken.

  Een uitvinding is doorgaans een oplossing voor een bepaald technisch probleem, waarvoor een octrooiaanvraag ingediend kan worden. De nieuwheidsvereiste en de voorwaarden om hieraan te voldoen zijn voor alle octrooiverlenende instanties hetzelfde.

  OCTROOICENTRUM NEDERLAND DOET HET ANDERS

  Het moment waarop de nieuwheid wordt beoordeeld verschilt wel behoorlijk per instantie. Zo beoordeelt en bepaalt het Europees Octrooibureau, EPO, vóór de verlening of een uitvinding nieuw is. Dit staat in contrast met het Octrooicentrum Nederland dat eerst een patent verleent en de nieuwheid pas beoordeelt als er een conflict ontstaat. 

  Nieuwheid

  Nieuwheid betekent dat de uitvinding nooit eerder in de openbaarheid geweest mag zijn. De uitvinding mag uiteraard niet op een website, in een folder of in een ander medium gepubliceerd zijn. Die regel gaat heel ver, want ook een eenvoudig lokaal krantje, een demonstratie op een beurs of een in het openbaar vertoonde PowerPointpresentatie telt als publicatie in welk land dan ook.

  Respijtperiode

  Als de uitvinding ooit al het licht gezien heeft, dan is het dus niet meer mogelijk om er in een aantal landen (waaronder Nederland) bescherming voor te krijgen. In de Verenigde Staten, bijvoorbeeld, doen ze dat anders. Daar is na publicatie gedurende een respijtperiode toch een patent mogelijk.

  Niet spectaculair of revolutionair

  Om aan de nieuwheidsvereiste te voldoen, hoeft een uitvinding zeker niet spectaculair of revolutionair te zijn. Als de uitvinding iets toevoegt of verbetert aan iets wat al bestaat, kan die nieuw en octrooieerbaar zijn.

  Octrooi voor verbetering

  Zo worden er vandaag de dag nog steeds octrooien verleend voor minimale aanpassingen of verbeteringen aan de paperclip. Het gaat dan bijvoorbeeld om de vormgeving of de sterkte ervan.

  Literatuur bestuderen

  Wie overweegt een patent aan te vragen, moet dus van tevoren de literatuur van het desbetreffende vakgebied bestuderen om te achterhalen of de uitvinding echt nieuw is. Een octrooigemachtigde kan daarbij helpen, vanwege de eenvoudige toegang tot octrooipublicaties wereldwijd en zijn of haar inzichten daarin.

  Element toevoegen

  Daarnaast kan een octrooigemachtigde adviseren over de octrooieerbaarheid van de uitvinding. Stel bijvoorbeeld dat de onderdelen A, B en C van de uitvinding al bekend blijken te zijn. Dan kan het toevoegen van een nog niet bekend element D aan de uitvinding er toch voor zorgen dat de uitvinding als nieuw de boeken ingaat. En dus voor een patent in aanmerking kan komen. Een nadeel van deze werkwijze is dat toevoegingen de uitvinding qua bescherming beperkter maken en dus minder waardevol.

  Onderwerpen: ALGEMEEN, INNOVATIE, INTELLECTUEEL EIGENDOM, PATENT, COLUMN, OCTROOI