Grafisch element EP&C header
Grafisch element EP&C header ingeklapt
Grafisch element EP&C header ingeklapt

Your Business First

OCTROOIEN | MODELLEN

  Industrieel toepasbaar eis voor octrooi

  Industrieel_toepasbaar_eis_voor_octrooi_groot.jpgOm voor een patent in aanmerking te komen moet een uitvinding in ieder geval aan de 3 meest bekende criteria voldoen: nieuw, inventief en industrieel toepasbaar zijn. In de praktijk is dit laatste criterium doorgaans een wassen neus. In de Life Sciences ligt dat anders. 

  Industriële toepasbaarheid van een uitvinding is een eis van het European Patent Office (EPO) om voor een patent in aanmerking te komen. Er wordt afdoende aan dit criterium voldaan als aannemelijk wordt gemaakt dat de uitvinding in elke industrie gemaakt of gebruikt kan worden.

  Uitvinding lost probleem op

  Eigenlijk is het criterium industriële toepasbaarheid nooit een kwestie bij het octrooieren van een uitvinding. Om de simpele reden dat de meeste uitvindingen een technisch probleem oplossen dat al langer werd gevoeld, bijvoorbeeld een auto die nog niet snel genoeg is. De industriële toepasbaarheid van de uitvinding ligt dan voor de hand.

  Uitzondering

  De uitzondering daarop is life Sciences. Dat komt doordat technische uitvindingen doorgaans tastbare producten betreffen, waarbij de toepassing duidelijk te zien en te voelen is. De industriële toepasbaarheid van de uitvinding ligt dan voor de hand.

  Life Sciences

  Dat is niet altijd het geval bij vindingen op het gebied van Life Sciences. Die zijn vaak abstract en dus niet tastbaar. Het is niet altijd meteen zichtbaar wat de toepassing ervan is, laat staan dat je meteen kunt zien hoe de uitvinding industrieel toepasbaar is. DNA- of eiwitsequenties zijn hier een goed voorbeeld van.

  Ontwikkeling van medicijnen

  Industriële toepasbaarheid kreeg een nieuwe lading ten tijde van de opkomst van de biotechnologie. Kennis over DNA- en eiwitsequenties en de rol ervan bij het genezen van ziekten bleek waardevol voor de ontwikkeling van medicijnen. Het vastleggen van die sequenties met behulp van Intellectueel Eigendomsrechten nam een hoge vlucht, terwijl de ontdekkers nog geen idee hadden welke functie ze precies vervulden.

  Registratie Intellectueel Eigendomsrecht

  Het idee hierachter was dat je maar beter zo vroeg mogelijk een octrooiaanvraag kunt indienen. Later zien we wel wat we er precies mee gaan doen. Die werkwijze was acceptabel in het octrooisysteem, omdat het doorgaans nu eenmaal tien tot twaalf jaar vergt om een uitvinding op de markt te brengen.

  Veel ergernis

  Jarenlang was het dan ook gemeengoed voor de farmaceutische en biotechnologische industrie om sequenties alvast vast te leggen, zonder te weten wat de werking precies was. Dat leidde echter tot problemen, omdat bedrijven op die manier veel genetische informatie  monopoliseerden.

  Inbreuk

  Onderzoekers van andere bedrijven of uit het publieke domein liepen dan het risico inbreuk te plegen terwijl ze gewoon bezig waren met hun onderzoek. Dat leidde tot veel ergernis.

  Nietig

  Daarop ontstond het idee om zulke patenten voor nationale rechtbanken nietig te laten verklaren op basis van het argument dat deze vindingen niet voldeden aan de eis van industriële toepasbaarheid. Want als je niet weet wat de toepassing wordt van bepaalde sequenties, dan kun je ook niet uitleggen hoe je ze industrieel toepasbaar maakt. Die aanpak was succesvol.

  Zorgvuldig opstellen aanvraag

  De les die we hieruit leren is dat octrooigemachtigden zeer zorgvuldig moeten zijn bij het opstellen van een octrooiaanvraag voor een vinding op het gebied van Life Sciences. De functie en de beoogde werking van de sequenties moeten nauwkeurig worden omschreven.

  Opsomming van toepassingen

  Ook moet aannemelijk worden gemaakt dat de vinding industrieel is toe te passen zodat er geen onduidelijkheid over dit criterium bestaat. Althans, wat het EPO betreft. Voor nationale rechtbanken kan, als het patent eenmaal is verleend, het criterium nog wel degelijk als slim instrument worden ingezet. Bijvoorbeeld in gevallen waarin de functie niet erg duidelijk is gemaakt of waarin een te lange opsomming zonder specifieke functies of toepassingen is opgenomen.  

  New Call-to-action

  Onderwerpen: INTELLECTUEEL EIGENDOM, PATENT, LIFE SCIENCES, COLUMN, OCTROOI, RECHTSPRAAK