Grafisch element EP&C header
Grafisch element EP&C header ingeklapt
Grafisch element EP&C header ingeklapt

Your Business First

OCTROOIEN | MODELLEN

  Oppositie­procedure: wat is het en hoe zorgt u voor een optimale winkans?

   

  www.epc.nlhubfs2023-01_EPC_Blog_Oppositieprocedure_Blog_2_Kolom_356x301Onlangs maakte ik weer een mooie dag mee in mijn werk: de zittingsdag van een oppositieprocedure. Hier ging een intensieve voorbereiding aan vooraf. Daarna stond ik eindelijk oog in oog met de opposant. Na een lange dag vol argumenten en tegenargumenten kwam het verlossende oordeel: mijn klant werd in het gelijk gesteld en het patent bleef overeind. Tijd om eens uit te leggen wat een oppositieprocedure inhoudt en hoe u de kans vergroot om zo’n procedure te winnen.

  Wat is een oppositieprocedure?

  Bij een oppositieprocedure probeert de ene partij het octrooi van de andere weg te krijgen. Dit is dus iets anders dan een inbreukprocedure, waarin wordt gesteld dat iemand een gepatenteerde innovatie namaakt en dus een inbreuk pleegt.

  Bij een oppositieprocedure wil men het hele of een deel van het octrooi ongegrond laten verklaren. Bijvoorbeeld door te beweren dat het niet nieuw of inventief is. Het is dus belangrijk dat u als basis een sterk octrooi heeft.

  De aanvallende partij zit in een vrij comfortabele positie. Want die kan alle argumenten inbrengen die hij of zij kan verzinnen. Als patenthouder is het vaak spannender. Hij of zij heeft namelijk wat te verliezen en moet aantonen dat het octrooi terecht is verleend en voldoet aan alle voorwaarden.

  De procedure start schriftelijk, maar eindigt vrijwel altijd met een hoorzitting waarin de beide partijen worden gehoord en kunnen reageren op elkaars argumenten.

  EP&C voert veel van deze procedures uit en heeft een hoog succespercentage. Een goede voorbereiding is daarbij meer dan het halve werk. Zowel wanneer u wordt “aangevallen” als wanneer u probeert om zelf een octrooi uit de weg te ruimen.

  Gronden van oppositie

  De tegenpartij of opposant is dus degene die het octrooi wilt wegkrijgen en start de oppositie. Dit kan op de volgende gronden:

  • Nieuwheid: de uitvinding moet nieuw zijn.
  • Inventiviteit: de uitvinding mag niet voor de hand liggen.
  • Nawerkbaarheid: de uitvinding moet op basis van het patent te reproduceren zijn.
  • Uitbreiding: u mag niets claimen dat u oorspronkelijk niet had ingediend.

   

  De oppositieprocedure is er om vast te stellen of op basis van één of meerdere van deze gronden het patent onterecht is verleend. Als dat inderdaad zo blijkt te zijn, dan kan het zijn dat de patenthouder de claims moet wijzigen. In het ergste geval verliest hij het patent. De tegenstander kan dan de markt op met het product. U kunt zich voorstellen dat de hoorzitting dus een belangrijk moment is. Daar wordt het uiteindelijke oordeel geveld.

  Schriftelijk deel van de oppositieprocedure

  De procedure begint met het indienen van de stukken door de opposant. Hierin staat wat ze willen aanvechten en op welke grond. Ze leveren daarbij argumenten en bewijsdocumenten aan. De patenthouder mag hier dan schriftelijk op reageren. Het Europees Octrooibureau komt daarna met een voorlopig oordeel.

  Zittingsdag

  Aan de dag van de zitting gaat een uitgebreide voorbereiding vooraf. De zitting is een formele aangelegenheid. Het Europees Octrooibureau stelt de voorzitter en een eerste en tweede inspecteur aan. Zij horen beide partijen aan en laten beide op elkaar reageren. Dit kan zomaar een hele dag of meerdere dagen duren en is behoorlijk intensief.

  Er zijn veel documenten waaruit wordt geciteerd en soms zijn er experts bij die moeten worden gehoord. Zo’n zittingsdag vergt dus veel concentratie en vooral heel veel inhoudelijke kennis van het octrooi met de details van alle claims. Regeren is vooruit zien, dus bij alles dat de tegenpartij zou kunnen inbrengen, moet er een goed tegenargument zijn. Het is daarom belangrijk om de tegenpartij te verrassen en steeds weer met andere invalshoeken te komen.

  Als iedereen is gehoord en op elkaar heeft gereageerd, dan volgt het oordeel. Dat is het moment waarop u hoort of u uw octrooi in de huidige vorm behoudt. Alleen in hoger beroep kunt u hier nog verder over in discussie gaan.

  Rol van de octrooigemachtigde

  Zoals u leest staat er bij een oppositieprocedure veel op het spel. U kunt uw octrooi verliezen. En zo komen we bij het antwoord op de vraag in de titel van dit artikel: hoe vergroot u de kans om een oppositieprocedure te winnen? Zorg er allereerst voor dat u als basis een goed octrooi heeft. Dit doet u onder vakkundige begeleiding van octrooigemachtigden.

  Ook tijdens de procedure is het belangrijk dat u bijgestaan wordt door een ervaren octrooigemachtigde. Hij of zij doet het woord voor u en zorgt dat er op ieder argument van de tegenpartij een octrooitechnisch of juridisch antwoord is.

  EP&C heeft ruime ervaring met het voeren van oppositieprocedures met een hoog succespercentage in zowel het verdedigen als aanvallen van een octrooi. Neem contact met ons op voor meer informatie. We helpen u graag verder!

  Onderwerpen: ALGEMEEN, OCTROOIGEMACHTIGDE, OCTROOI, RECHTSPRAAK