Grafisch element EP&C header
Grafisch element EP&C header ingeklapt
Grafisch element EP&C header ingeklapt

Your Business First

OCTROOIEN | MODELLEN

  Wat is een inbreuk?

  inbreuk.png

  In onze BL&G's hebben we het dikwijls over het verkrijgen van intellectuele-eigendomsrechten. Maar als u of uw concurrent de rechten al heeft, hoe gaat u hier dan mee om? Wat mag wel en wat mag niet? In dit BL&G besteden we aandacht aan het onderwerp ‘inbreuk’.

  Heeft u een bedrijf en brengt u daarmee producten op de markt of vervaardigt u zelf producten? Dan kunt u te maken krijgen met een inbreuk.

  Heeft u een bedrijf en brengt u producten op de markt of vervaardigt u zelf producten? Dan kunt u te maken krijgen met inbreuk.   

  Wat is een inbreuk?

  Als u een inbreuk begaat, dan schendt u de intellectuele-eigendomsrechten (IE-rechten) van iemand anders. Hoewel het plegen van een inbreuk verboden is, zal de octrooihouder zelf actie moeten ondernemen om zijn recht te handhaven. Er is geen octrooipolitie die de inbreuk signaleert.

  U pleegt een inbreuk door een product of werkwijze:

  • te maken
  • te gebruiken
  • in het verkeer te brengen
  • te verhuren
  • af te leveren of te verhandelen
  • commercieel aan te bieden
  • in te voeren
  • en/of in voorraad te hebben,

  waarop intellectuele-eigendomsrechten rusten.

  Dit is alleen van toepassing in de landen waar het patent geldig is.

  Als er een patent rust op een vernuftige tandartsstoel in België, Frankrijk en Duitsland, dan kunt u de stoel ongestraft verkopen in Nederland. In Duitsland mag dit echter alleen doen met toestemming van de patenthouder, bijvoorbeeld onder de vorm van een licentie

  Kan iedereen een inbreuk plegen?

  Neen. Als consument pleegt u geen inbreuk. Ook universiteiten schenden de intellectuele-eigendomsrechten niet als ze wetenschappelijk onderzoek doen of als de activiteiten gericht zijn op het verbeteren van de stand van de techniek.

  U pleegt pas inbreuk als u commerciële bedoelingen heeft. Vooral bedrijven moeten letten op wat ze op de markt brengen en wat ze produceren.

  WAT ZIJN DE GEVOLGEN ALS IK EEN INBREUK PLEEG?

  De houder van het patent kan u verplichten het product direct van de markt te halen. Daarnaast mag de houder een schadevergoeding eisen. Hoe hoog dit bedrag is, wordt bepaald door de rechter. Ook de proceskosten van de tegenpartij zijn voor uw rekening.

  Maar het hoeft niet zover te komen dat u voor de rechter wordt gedaagd. Soms is een octrooihouder al tevreden als u het gepatenteerde product meteen van de markt haalt.

  Mijn advies is dan ook: voorkom dure verrassingen en breng vooraf de intellectuele-eigendomsrechten binnen uw markt in kaart. 

  Onderwerpen: INBREUK, OCTROOI