Grafisch element EP&C header
Grafisch element EP&C header ingeklapt
Grafisch element EP&C header ingeklapt

Your Business First

OCTROOIEN | MODELLEN

  Top 3 eisen voor het patenteren en hoe Donald Duck dwars ligt

  Top_3_eisen_voor_patenteren_en_hoe_Donald_Duck_dwars_ligt.jpg

  Een uitvinding moet aan verschillende vereisten voldoen om in aanmerking te komen voor een patent. Voordat we een octrooiaanvraag indienen, raden we dus aan om te controleren of uw uitvinding aan die vereisten voldoet. Maar welke vereisten zijn dat dan? Hierbij de top 3.

  1. Nieuwheid

  Uw uitvinding moet nieuw zijn. Dat betekent dat patenten alleen worden verleend voor uitvindingen die vóór de indieningsdatum van de octrooiaanvraag nog niet openbaar bekend waren, waar ook ter wereld. Als uw idee al eens eerder werd beschreven, verteld of verkocht, dan is het over het algemeen niet zinvol om het te patenteren.

  Donald Duck

  Zo werd er ooit een uitvinding voor het bergen van een boot afgewezen omdat Donald Duck dit in 1949 op dezelfde manier deed als de uitvinder die het patent wilde indienen.

  Verbeter een uitvinding!

  Veranderingen en verbeteringen van een bestaand idee kunnen wel in aanmerking komen voor een patent. Dus geef niet te snel op. Zelfs een kleine - slimme - verandering kan het verschil maken tussen een middelmatig product en een zeer gewild product. Een intellectueel-eigendomsrecht op zo’n kleine verandering kan dus heel waardevol zijn.

  Nieuwheid_Donald_Duck.jpg

  2. Inventief

  Enkel een verschil tussen uw idee en wat er al bekend is, is niet voldoende. Het verschil moet ook nog eens niet voor de hand liggend zijn voor een leek die niet bekend is met de betreffende technologie.

  UItvinders zijn te bescheiden

  Uitvinders vinden hun idee achteraf dikwijls heel eenvoudig. Ze denken dat iedereen het wel had kunnen bedenken. Maar uitvinders zijn per definitie creatieve mensen. Omdat de wetgeving bekijkt wat een minder creatieve persoon bedacht zou kunnen hebben, is er vaak meer mogelijk dan u op het eerste gezicht denkt.

  Voordeel zorgt voor inventiviteit

  Zo is het toepassen van een lasverbinding in een constructie in plaats van de boutverbinding die tot nu toe werd toegepast heel voor de hand liggend. Maar als de lasverbinding onverwachte voordelen oplevert, kan dit wel degelijk inventief zijn. Overleg bij twijfel over de inventiviteit dus altijd met uw octrooigemachtigde. Ik zie dikwijls dat uitvinders veel te streng zijn voor zichzelf hieromtrent.

  3. Industrieel toepasbaar

  Octrooibescherming werd in het leven geroepen voor technische ideeën. Volgens de wetgeving moet een idee ‘industrieel toepasbaar’ zijn om het te kunnen patenteren. Voor fysieke producten is dit al snel zo. Die zijn bijna altijd industrieel te produceren.

  Werkwijze en methodiek

  Naast producten komen ook werkwijzes en methodieken in aanmerking voor bescherming. Deze worden gezien als industrieel toepasbaar als ze in een technische, commerciële omgeving toegepast kunnen worden en bijvoorbeeld niet alleen in de privésfeer.

  Life Sciences: een ander verhaal

  Deze vereiste is in bij meeste technologieën amper een struikelblok, maar bij vakgebieden zoals Life Sciences kan deze horde wat lastiger zijn om te nemen. Bijvoorbeeld bij het patenteren van een gen zal uitgelegd moeten worden wat de beoogde industriële toepassing van het betreffende gen is.

  Gerelateerd:
  Zit er een verschil tussen een patent en octrooi?

  Onderwerpen: INNOVATIE, INTELLECTUEEL EIGENDOM, PATENT, OCTROOI, TOP 3