Grafisch element EP&C header
Grafisch element EP&C header ingeklapt
Grafisch element EP&C header ingeklapt

Your Business First

OCTROOIEN | MODELLEN

  Equivalente inbreuk: net iets anders maken pleit niet vrij

  2023-09 EP&C Blog gewoon en equival inbrk_2_Kolom_356x301“Dat kan ik ook!” Denkt u dat wel eens bij uitvindingen die u ziet? Een innovatie die u kunt namaken, maar dan net iets anders. Zo is het alsnog uniek. Toch? Niet helemaal. Een uitvinding van een ander met andere details maken, lijkt een slimme manier om een octrooi te omzeilen. Maar pas op: het kan dan zomaar zijn dat u equivalente inbreuk pleegt.  

  Het verschil tussen letterlijke en equivalente inbreuk

  U maakt inbreuk op het octrooi van een ander zodra u iets maakt waar een ander bescherming voor heeft. Wat er beschermd wordt staat in de claims van het octrooi. Er zijn twee soorten inbreuk. De eerste ligt het meeste voor de hand: letterlijke inbreuk. In dit geval maakt een ander precies dat waar al een octrooi op is. Alles komt één op één overeen.

  Mocht er geen sprake zijn van letterlijke inbreuk, dan kan er nog wel sprake zijn van equivalente inbreuk. Ik leg dat uit met het voorbeeld van een aerodynamische fiets. De fiets lijkt hetzelfde als een andere al bestaande aerodynamische fiets, maar er zijn verschillen in de details. Het stuur is bijvoorbeeld net op een andere manier gemonteerd, hoewel dat voor de positie van het stuur niet echt uitmaakt. Hierdoor komt het product niet honderd procent overeen met wat er in de claims van het octrooi staat. Geen inbreuk, kun je dan denken. Toch kan er dan sprake zijn van equivalente inbreuk. Dit houdt in dat, ondanks dat er verschillen zijn, u toch inbreuk maakt, omdat de essentie van het product hetzelfde is.  

  Equivalente inbreuk in de pharma

  In de pharma komt equivalente inbreuk veel voor. Niet omdat men probeert elkaars ideeën te stelen, maar omdat het vooraf niet altijd duidelijk is wat er wel en niet werkt. Bij het ontwikkelen van medicijnen zijn er verschillende werkzame stoffen. Het octrooi vraagt men aan terwijl wel duidelijk is dat een bepaalde stof werkt, maar nog niet helemaal zeker is welke andere stoffen die daarop lijken ook hetzelfde effect hebben. De bescherming is dan gericht op een bepaalde combinatie van stoffen, terwijl andere combinaties achteraf misschien ook blijken te werken. Als de concurrentie met deze alternatieve stof hetzelfde medicijn ontwikkelt, is er dan sprake van equivalentie? Dat hangt af van wat de aanvrager er zelf over zegt in het octrooi en hoe de octrooiaanvraag geformuleerd is. Dit moet dus heel zorgvuldig gebeuren en niet in te vroeg stadium waarin nog niet precies duidelijk is wat er onder de bescherming moet vallen. 

  Voorkom inbreuk en graaf een beetje dieper

  U weet nu wat equivalente inbreuk is en dat hierbij op detailniveau een innovatie anders is. Als u tijdens de ontwikkeling van een vinding ziet dat u geen letterlijke inbreuk pleegt, denk dan niet dat het u vrijstaat om het op de markt te brengen. Graaf samen met een octrooigemachtigde eens wat dieper in het octrooi. Hoe moet het geïnterpreteerd worden, kan het zijn dat wat u bedacht heeft toch binnen de bescherming van het octrooi valt? Door de ervaring en kennis van de juridische kant van octrooien kunnen octrooigemachtigden hier goed bij adviseren.  

  Wilt u meer weten over equivalente inbreuk of over octrooien in het algemeen? Neem dan contact op. Ik denk graag met u mee! 

  Meerwaarde van een octrooi

   

  Onderwerpen: INBREUK, INTELLECTUEEL EIGENDOM, STRATEGIE, OCTROOI