Grafisch element EP&C header
Grafisch element EP&C header ingeklapt
Grafisch element EP&C header ingeklapt

Your Business First

OCTROOIEN | MODELLEN

  Prioriteits­recht: u moet aan deze voorwaarden voldoen om het op te eisen

  2023-03_EPC_Blog Prioriteitsrecht_2_Kolom_356x301U bent de eigenaar van een Nederlandse of Belgische octrooiaanvraag. Dan is de bescherming ‘in the pocket’ toch? Niet helemaal. Als u uw prioriteitsrecht op een geldige manier wilt opeisen, moet u aan een aantal voorwaarden voldoen. Ik leg in deze blog uit welke voorwaarden dat zijn en wat u kunt doen om te voorkomen dat u geen aanspraak meer kunt maken op het recht van de eerste: het prioriteitsrecht.  

  Hoe zat het ook alweer? 

  Eerst even een stap terug voor wat meer context. De dag dat u uw Nederlandse of Belgische octrooiaanvraag indient, geldt als de prioriteitsdatum. De persoon die daarna met dezelfde uitvinding komt, is dan te laat. Het recht dat u hiermee verkrijgt, noemen we het prioriteitsrecht. Vanaf de datum dat u het octrooi indient, heeft u 12 maanden de tijd om te beslissen of u het ook in andere landen wilt indienen. Dit eerste jaar noemen we het prioriteitsjaar. 

  Prioriteitsrecht opeisen

  Met prioriteitsrecht opeisen bedoelen we dat anderen later geen octrooi meer kunnen krijgen voor hetzelfde idee. Dit is een belangrijk wapen bij de bescherming van uw intellectueel eigendom. Er zijn twee voorwaarden om dit prioriteitsrecht op een geldige manier te kunnen opeisen.

  1. Het moet gaan om dezelfde aanvrager.
  2. En het moet gaan om dezelfde uitvinding.

  Dezelfde aanvrager

  Dit ligt misschien voor de hand, maar is in de praktijk niet altijd zo. Tijdens het eerste jaar, het prioriteitsjaar, vinden er namelijk nog wel eens wijzigingen plaats.

  Het kan bijvoorbeeld zijn dat een kleinere uitvinder een octrooiaanvraag heeft ingediend, maar opziet tegen de kosten en de lange procedure. De interesse verplaatst zich naar iets anders en dus draagt hij in het eerste jaar de octrooiaanvraag over aan iemand anders die wel met zijn eerste uitvinding verder wilt. Of u wilt zelf graag een octrooiaanvraag van iemand anders overnemen. 

  Dat is ook iets om aan te denken als tijdens dat eerste jaar het bedrijf wordt overgenomen, van naam verandert of als de IP-rechten in een aparte BV of NV worden ondergebracht. Of als een samenwerking wordt beëindigd of gestart.

  Registratie van overdracht

  U kunt tijdens het eerste jaar gerust zelf stoppen met de octrooiaanvraag en het aan iemand anders overlaten. U moet dan alleen wel ervoor zorgen dat het prioriteitsrecht is overgedragen op het moment dat het eerste jaar afloopt. En dit moet worden geregistreerd. In die registratie moet niet alleen staan dat de octrooiaanvraag wordt overgedragen, maar ook dat het prioriteitsrecht wordt overgedragen. Het is dus belangrijk dat als u bezig bent met het overnemen van een octrooiaanvraag, u dit bespreekt met uw octrooigemachtigde. 

  Verlies uw rechten niet

  En wat als u dit niet doet? Dan kunt u het prioriteitsrecht niet opeisen. Oftewel: u kunt niet zeggen dat u de eerste bent met deze innovatie. In het slechtste geval kunt u daarna buiten Nederland of België geen octrooi meer krijgen voor uw vervolgaanvraag, omdat de nieuwe aanvrager wordt gezien als iemand anders die dus geen recht heeft op prioriteit. En als u toch bijvoorbeeld een Europese aanvraag indient, dan kan de Nederlandse of Belgische aanvraag worden gezien als elke andere eerder ingediende Nederlandse of Belgische aanvraag. Dan kan de octrooiverlening voor Nederland of België via het latere Europese octrooi of voor een unitair octrooi in de weg zitten. Wat de gevolgen zijn van het niet overdragen van het prioriteitsrecht is zeer complex. De boodschap is vooral: zorg dat er een belletje gaat rinkelen als uw octrooiaanvraag op een andere naam moet komen te staan in het eerste jaar na de indiening. Verandert er iets aan het eigenaarschap, laat dat dan weten aan uw octrooigemachtigde. 

  Dezelfde uitvinding

  Alsof dat nog niet genoeg is, kan het ook nog misgaan tijdens het opeisen van het prioriteitsrecht als de uitvinding in het prioriteitsjaar verandert. En dat er iets verandert is helemaal niet raar, want u zit nog in de ontwikkelingsfase. 

  We hebben in Nederland en België te maken met het enorm strenge European Patent Office (EPO) dat uw aanvraag beoordeelt. Als u uw vervolgaanvraag indient (de aanvragen die u in andere landen doet om ook daar uw innovatie te beschermen), dan mag u nog dingen toevoegen. Stel dat u eerst alleen een gele fiets had ingediend, maar gaandeweg bedenkt dat blauw ook heel goed werkt. Dan kunt u dat dus nog toevoegen. Zolang de eerste claim overeind blijft, zal het allemaal goed blijven gaan. 

  Bedenk wel dat die gele fiets het prioriteitsrecht heeft en die blauwe niet. Dat betekent dat de toetsingsdatum voor nieuwheid en inventiviteit voor de gele fiets op de indieningsdatum van de Nederlandse of Belgische octrooiaanvraag ligt en die van de blauwe op de indieningsdatum van de vervolgaanvraag. Als u of iemand anders die blauwe fiets dus laat zien of verkoopt voordat de vervolgaanvraag is ingediend waarin de blauwe fiets wordt genoemd, kunt u geen bescherming meer krijgen voor de blauwe fiets. 

  Praat erover

  Uitvinders denken dikwijls dat ze alles met hun product kunnen doen nadat ze een octrooi hebben aangevraagd. Maar de claims (de definitie van de innovatie die door het octrooi wordt beschermd) gaan dikwijls over een specifiek aspect. Als u aan de sensor die u heeft bedacht een andere afdichting maakt, dan kan het zijn dat die afdichting niet is beschermd. Als u deze verbetering niet in de octrooiaanvraag opneemt, kan iemand anders een octrooi aanvragen voor een verbeterde versie van uw oorspronkelijk idee. Als u dus van plan bent om veranderingen aan te brengen aan uw uitvinding, praat er dan eerst over. Een octrooigemachtigde weet exact wat er binnen uw octrooiaanvraag wel en niet is beschermd en hoe u zorgt dat doorontwikkelingen ook zijn beschermd. 

  Wilt u advies bij het overnemen van een octrooiaanvraag of overweegt u uw innovatie te wijzigen tijdens het prioriteitsjaar? Neem dan contact met mij op, ik denk graag met u mee. 

  Onderwerpen: INTELLECTUEEL EIGENDOM, AANVRAGEN, OCTROOI