Grafisch element EP&C header
Grafisch element EP&C header ingeklapt
Grafisch element EP&C header ingeklapt

Your Business First

OCTROOIEN | MODELLEN

  Indienings- en prioriteits-datum van een octrooi. Wat is wat?

  welke-datum-is-de-juiste.jpgOp het voorblad van een patent worden diverse data genoemd: een prioriteitsdatum, een indieningsdatum en - wanneer het patent verleend is - een verleningsdatum. Dit kan wel eens tot verwarring of zelfs tot grote financiële debacles leiden. Bijvoorbeeld als u onderzoekt hoelang het patent van uw concurrent u nog in de weg zit (en u de verkeerde datum als uitgangspunt neemt). Daarom geef ik deze keer in mijn BL&G een uitleg over de diverse data en waar u op moet letten.

  PRIORITEITSDATUM VAN EEN OCTROOI

  Dit is de datum waarop u uw uitvinding in een eerste octrooiaanvraag registreert. Dit kan een Nederlands of een Belgisch octrooi zijn, of waar u uw octrooiaanvraag ook indient. Vanaf dit moment kunt u met uw uitvinding naar buiten treden. Uw idee is als úw vinding vastgelegd.

  Het heet ‘prioriteitsdatum’ omdat u hiermee ‘prioriteit’ of ‘een recht van voorrang’ kunt inroepen. Isabelle geeft in BL&G een voorbeeld over de prioriteitsdatum.

  INDIENINGSDATUM VAN EEN OCTROOI

  U heeft uw uitvinding laten vastleggen in een eerste octrooiaanvraag. U wilt uw innovatie ook in andere landen beschermen. Daarom dient u binnen een jaar een vervolgaanvraag in. Dit kan in een ander land, bijvoorbeeld Duitsland, maar u kunt ook een Europese octrooiaanvraag of een PCT-aanvraag indienen.

  De indieningsdatum geeft aan op welke dag u de vervolgaanvraag heeft ingediend in een bepaald land of gebied. Vanaf deze datum gaat de maximale geldigheidsduur van 20 jaar in.

  Verleningsdatum octrooi

  Op deze datum verleent de officiële instantie (Octrooicentrum Nederland / European Patent Office) het patent.
  Voor een Nederlands octrooi is dit altijd 18 maanden na de prioriteitsdatum, omdat we werken met een registratiesysteem. Een Europees octrooi ken binnen twee jaar verleend worden, maar het kan ook langer duren: in uitzonderlijke gevallen tien jaar of langer.

  Vanaf de verleningsdatum kunt u uw recht officieel inroepen bij een inbreuk. Dat neemt echter niet weg dat u vòòr de verlening van uw octrooi inbreukmakers kunt wijzen op uw ‘patent pending’ en na verlening ook voor een inbreuk gedurende deze patent pending-fase een schadevergoeding kunt vorderen.

  Wat moet ik onthouden?

  1. Vanaf de prioriteitsdatum is uw innovatie vastgelegd met een octrooi. U kunt naar buiten treden met uw uitvinding.
  2. Als u wilt weten wanneer een patent verloopt, dan neemt u de indieningsdatum als uitgangspunt. U telt hier 20 jaar bij op. Normaliter zit u dan goed (al zijn er uitzonderingen).
  3. U kunt inbreukmakers vanaf het moment dat uw octrooi verleend is, aanpakken via de rechtbank. Vòòr deze datum zijn er andere wegen die bewandeld kunnen worden.
  4. Als u zeker wilt weten of een octrooi nog geldig is, vraag dan een octrooigemachtigde om dit uit te zoeken. Een octrooi kan geldig lijken, maar als niet aan alle voorwaarden is voldaan, kan het recht ongeldig of verlopen zijn.

  Onderwerpen: PATENT, OCTROOI, WET- EN REGELGEVING