Grafisch element EP&C header
Grafisch element EP&C header ingeklapt
Grafisch element EP&C header ingeklapt

Your Business First

OCTROOIEN | MODELLEN

  Het unitair octrooi en UPC: wat betekent dit voor de hightechsector?

  Unitair octrooi2023 is een belangrijk jaar voor de octrooiwereld. Zeker ook voor octrooien binnen de hightechsector met veel start-ups of juist grotere ondernemingen. Vanaf 1 juni 2023 gaan namelijk het unitair octrooi en het Unitary Patent Court (UPC) in. In deze blog leg ik uit wat er verandert en welke acties u moet ondernemen als u de patenthouder bent. 

  De wijzigingen uitgelegd – het unitair octrooi 

  Er gaan dit jaar twee belangrijke wijzigingen in die met elkaar samenhangen. De eerste wijziging is de komst van het unitair octrooi. De tweede is de oprichting van het Unitary Patent Court. We starten met het unitair octrooi. 

  In het huidige systeem verleent het European Patent Office (EPO) een octrooi. Vervolgens kunt u kiezen in welke deelnemende Europese landen u uw octrooi gaat valideren. Oftewel, in welke landen u bescherming wilt voor uw innovatie. Voor die verschillende landen betaalt u vergoedingen en dikwijls ook nog kosten voor vertalingen van bijvoorbeeld de claims in uw octrooi. 


  Met het unitair octrooi blijft het aanvragen van een octrooi hetzelfde, maar op het moment dat het octrooi wordt verleend, kunt u kiezen voor een unitair octrooi. Hiermee krijgt u met één formaliteit en met één vergoeding bescherming in alle 17 landen die zijn aangesloten bij het unitair octrooiverdrag. Kortom: een relatief goedkopere bescherming in een groter gebied. 

  De wijzigingen uitgelegd – het Unitary Patent Court

  Met de komst van het unitair octrooi start ook het Unitary Patent Court. Wanneer u vermoedt dat iemand een inbreuk maakt op uw octrooi of als iemand anders vindt dat u dat doet, dan gaat u nu nog naar de nationale rechtbank. Als er dus een inbreuk wordt gemaakt in Duitsland, dan moet u naar de Duitse rechter, wordt er een inbreuk gemaakt in Frankrijk, dan moet u naar de – u raadt het al – Franse rechter. Dat is een complex en duur systeem. En de rechters in de verschillende landen kunnen zelfs tot verschillende oordelen komen.


  Daar komt vanaf juni van dit jaar verandering in. Er komt een centrale rechtbank, de Unitary Patent Court (UPC). Deze is bevoegd om te oordelen over inbreuken en de geldigheid in het hele gebied waar het octrooi geldt. Voor octrooien die onder het huidige systeem zijn verleend, kiest u er als patenthouder overigens zelf voor of u zich wel of niet aansluit bij het UPC. Lees hierover ook zeker mijn tip. 

  De voordelen van het unitair octrooi en het UPC 

  Deze wijzigingen hebben grote voordelen voor zowel start-ups als grotere bedrijven in de hightechsector. Een inbreuk is goedkoper om aan te vechten, omdat het bij één instantie – het UPC – kan. U heeft dus meer slagkracht en pakt inbreukmakers aan in het hele gebied. 


  De hightechsector kent veel start-ups. Hun budget is vaak beperkt, maar toch willen ze graag een octrooi. Dit vermeerdert de waarde van het bedrijf. Zo worden ze interessanter voor investeerders. Ook is ‘patent pending’ een belangrijke marketingtool. 


  Grotere bedrijven in de hightech hebben vaak de hele wereld als afzetmarkt. Nu het in Europa goedkoper gaat worden om innovaties te beschermen, is het voor deze bedrijven interessant om een groot deel van hun budget aan Europa te besteden. U kunt namelijk met minder geld in meer landen bescherming krijgen. 

  Ieder voordeel…

  Elke medaille heeft twee kanten. Alle voordelen die u heeft van het unitair octrooi en het UPC, heeft uw concurrentie namelijk ook. Ook zij krijgen via het unitair octrooi gemakkelijker rechten in meer landen in Europa en ook voor hen is het gemakkelijker om deze te handhaven via het UPC. Het UPC is ook bevoegd om te oordelen over de geldigheid van een octrooi. Als de geldigheid van uw octrooi bij het UPC wordt aangevochten en u verliest, dan betekent dit dat deze uitspraak geldt voor alle landen die vallen onder het UPC. 

  Voor start-ups geldt dat ze zich vooral willen bezighouden met groeien, ontwikkelen en de nieuwe technologie beschermen, en dan kan het unitair octrooi een aangename bijkomstigheid zijn. Maar omdat u door het unitair octrooi gemakkelijker in het vaarwater van anderen komt, kan het zijn dat u veel kostbare tijd moet steken in het uitzoeken van de rechten van derden.


  Door het UPC is het “risicovoller” om een inbreuk te plegen. Aandacht voor het recht van anderen is dus onontkoombaar. Ook grotere bedrijven in de hightechsector krijgen hiermee te maken. Ook zij lopen sneller risico op een inbreuk van de rechten van concurrenten in Europa. Het is daarom extra belangrijk dat ze de concurrenten in de gaten houden, bijvoorbeeld welke octrooien zij aanvragen. 

  Wat nu? Tips voor patenthouders

  Wat betekent dit voor u als patenthouder? Een paar tips op een rij.

  • Onderzoek wat uw concurrentie doet. Wat ontwikkelen ze en waarvoor vragen ze octrooien aan? Zo weet u waarmee u rekening moet houden en voorkomt u een inbreuk. Zoek bijvoorbeeld in de databanken van Google Patents of Espacenet.
  • Bespreek met uw octrooigemachtigde wat de veranderingen betekenen voor uw octrooiportefeuille en of een aanpassing van uw strategie nodig is.
  • Bedenk – in overleg met uw octrooigemachtigde – of u zich wilt aansluiten bij het UPC. Als u dit niet wilt, dan moet u daar namelijk expliciet voor kiezen. U kunt dit later nog aanpassen. Als u geen keuze doorgeeft, dan sluit u zich automatisch aan. 


  Ik kijk als octrooigemachtigde met veel belangstelling uit naar het UPC en het unitair octrooi. Het biedt veel mogelijkheden voor de innovatieve hightechsector, als ze zich goed voorbereiden op de veranderingen. 



  Download White Paper unitair octrooi en het Unified Patent Court

  Onderwerpen: INNOVATIE, HIGH-TECH, INTELLECTUEEL EIGENDOM, PATENT, OCTROOI