Grafisch element EP&C header
Grafisch element EP&C header ingeklapt
Grafisch element EP&C header ingeklapt

Your Business First

OCTROOIEN | MODELLEN

  Maak intellec­tueel eigendom onderdeel van uw bedrijfsstrategie

  20-06-bedrijfsstrategie_2-kolomMaak Intellectueel Eigendom onderdeel van uw bedrijfsstrategie

  “Octrooien zijn ingewikkeld en duur.” Dit is het vooroordeel dat ik het vaakst moet ontkrachten. Ik begrijp heel goed dat beginnende, groeiende organisaties de opbouw van een octrooiportefeuille als een drempel zien. Toch hoor ik deze klachten ook bij grotere, gevestigde partijen. Het is meestal een teken dat die organisaties het beleid rondom het intellectueel eigendom op de verkeerde manier regelen. Het duidt op kortetermijndenken, maar octrooien zouden juist onderdeel moeten zijn van een langetermijnvisie. Onlangs schreef ik voor het vakblad Metaalnieuws hoe een bedrijf zich tekort doet met die visie. Ook hier leg ik dat graag nog eens uit.

  GOED OPGEZET INTELLECTUEEL EIGENDOM

  De aanvraagprocedure van een octrooi duurt meer dan een jaar, maar wat als u die periode naast de totale beschermingsduur legt? U moet een aantal keuzes maken, maar als het patent eenmaal verleend is, heeft u daar tot twintig jaar profijt van. De beslissingen over het intellectueel eigendom worden echter lang niet altijd gemaakt door mensen die zo ver vooruitkijken. De directie, management en andere afdelingen die de beleidslijnen bepalen, zijn vaak minimaal betrokken bij het vastleggen van het intellectueel eigendom. Dat is wat mij betreft een gemiste kans.

  Daarnaast bestaat de aanvraag van een octrooi uit een aantal financiële componenten. Die tellen op, dus u betaalt een aanzienlijk bedrag. Maar hoe verhoudt dat bedrag zich tot de opbrengsten? Een goed opgezet intellectueel eigendom kan u op de lange termijn een monopolie opleveren in uw markt. Of een grote bron van inkomsten worden dankzij de verleende licenties. Ook geeft het u het recht om concurrenten aan te spreken op inbreuken en kunt u dus de bewegingsvrijheid van anderen op de markt beperken. Het is misschien lastig om dat recht van tevoren af te tekenen tegen de kosten voor een octrooi, maar waardevol is het zeker.

  INTELLECTUEEL EIGENDOM INBEDDEN IN DE BEDRIJFSSTRATEGIE

  “Octrooien zijn ingewikkeld en duur.” Dit is een visie die niet verder kijkt dan een paar jaar. Het wordt losgekoppeld van zaken als productontwikkeling, verwachtingen op de markt en internationale ambities. Terwijl die elementen juist de hoeksteen van goed IE-beleid zijn. Hoe beter dat beleid aansluit op uw visie en ambitie, hoe waardevoller uw octrooiportefeuille wordt voor uw organisatie.

  De aanvraag van een enkel patent kan ingewikkeld en duur aanvoelen. Maar een goed octrooi staat voor veel meer dan zorgen dat niemand anders iets mag namaken. Het is geen doel, maar een middel. Een middel om uw positie te verstevigen, om een beleid uit te rollen en om te groeien. Bedrijven die dat inzien, die hun intellectueel eigendom inbedden in hun strategie, halen veel meer uit octrooien.

  Is een octrooi dan nog ingewikkeld en duur? Dat hangt er helemaal vanaf hoe u het benadert. Soms is de procedure ingewikkeld, maar daarom zijn er octrooigemachtigden om u te helpen. Voor de rest is de belangrijkste vraag: staart u zich blind op de factuur die u kunt verwachten of kijkt u vooruit naar wat die investering kan opleveren?

  Onderwerpen: ALGEMEEN, INBREUK, INTELLECTUEEL EIGENDOM, PATENT, LICENTIE, STRATEGIE, AANVRAGEN, OCTROOI