Zoeken in octrooidatabases

Cover_Octrooidatabases

Een eerste stap naar octrooibescherming

In dit document zetten wij uiteen welke octrooidatabases u het beste raadpleegt en hoe u de database doorzoekt om antwoord te krijgen op uw vragen.

Na het lezen vindt u zelf antwoord op vragen als:

  • Is uw innovatie reeds bekend?
  • Maakt u inbreuk op een bestaand patent?
  • Hoe staat het met de geldigheid en sterkte van een bestaand octrooi?
  • Wat doet de concurrentie op het gebied van uw idee of uitvinding?