Voldoet mijn uitvinding aan de octrooieisen

Cover_EisenVoorEenOctrooi


U heeft een uitvinding gedaan die een technisch probleem oplost. Een octrooi aanvragen lijkt een logisch vervolgstap. Er is een aantal eisen waaraan uw uitvinding moet voldoen om voor een octrooi in aanmerking te komen.

Is uw uitvinding wel nieuw, inventief en industrieel toepasbaar? In dit E-Book leest u wat de octrooieisen precies inhouden en kunt u een beeld vormen of uw uitvinding geschikt is om te octrooieren.

Dit E-Book geeft onder andere antwoord op de volgende vragen:

  • Wat zijn de octrooieisen?
  • Wanneer is een uitvinding nieuw?
  • Wat betekent 'inventief' precies?
  • Hoe weet ik of mijn uitvinding industrieel toepasbaar is?