Grafisch element EP&C header
Grafisch element EP&C header ingeklapt
Grafisch element EP&C header ingeklapt

Your Business First

OCTROOIEN | MODELLEN

  Top 3 vragen vóór een patent aanvraag

  Top_3_vragen_voordat_je_octrooi_aanvraagt.jpg

  Ik spreek wekelijks ondernemers die hun uitvinding willen beschermen met een octrooi. Maar voordat we een octrooiaanvraag indienen, adviseer ik hen om goed na te denken over een aantal onderwerpen. Hierbij mijn top 3:

  1. HoE GAAT U GELD VERDIENEN MET HET OCTROOI?

  Aan de hand van een businessplan kunt u laten zien hoe u denkt geld te gaan verdienen. Wie ben ik, wat ga ik doen, hoe gaat mijn bedrijf eruit zien? Dit zijn elementaire vragen die aan bod komen in het businessplan. Deze vragen zijn ook belangrijk bij een patentaanvraag. Want het antwoord op de vraag hoe u geld gaat verdienen met uw octrooi, bepaalt hoe we verdergaan met de octrooiaanvraag.

  2. Wat maakt uw idee anders?

  Welke aspecten van uw uitvinding maken het verschil? In de praktijk zie ik regelmatig dat een concurrent de aanvrager net voor geweest is. Door vooraf te onderzoeken wat de concurrentie op het gebied van uw uitvinding al geïnnoveerd heeft, krijgt u een goed beeld van de mogelijkheden. Bovendien kunt u, als u weet wat er al bekend is, in de octrooiaanvraag goed aangeven waarin uw uitvinding zich onderscheidt. U verhoogt zo de kansen dat uw aanvraag gehonoreerd wordt.  

  3. . HOE ZIET DE PLANNING ERUIT?

  Maak uw uitvinding niet te vroeg, maar ook niet te laat openbaar. Timing is van cruciaal belang voor het succes van de aanvraag. Op welk moment zoekt u contact met de partijen voor een samenwerking, kan dat op basis van een geheimhouding? Wanneer vindt de marktintroductie plaats? Hoelang duurt de doorontwikkeling van uw product? Na de indiening van de patentaanvraag volgt een vaste tijdlijn met vaste momenten voor investeringen. Een goede timing kan dus onnodige kosten in een vroeg stadium voorkomen.

  Stappen en kosten voor het aanvragen van een octrooi.

  New call-to-action

  Onderwerpen: INNOVATIE, INTELLECTUEEL EIGENDOM, PATENT, AANVRAGEN, OCTROOI, TOP 3