Grafisch element EP&C header
Grafisch element EP&C header ingeklapt
Grafisch element EP&C header ingeklapt

Your Business First

OCTROOIEN | MODELLEN

  Innovatie in cleantech: niet zonder octrooi

  Innovatie in cleantech: niet zonder octrooiKlimaatneutraal in 2050; dat is de ambitie van het Europees Parlement. Om die doelstelling te halen, moeten we niet alleen innovatieve cleantech ontwikkelen maar nieuwe technologieën ook op grote schaal toepassen. En dat kan niet zonder de nodige financiële middelen. Om investeerders te overtuigen van jouw vernieuwende cleantech, heb je een octrooi nodig. Zo ben jij verzekerd van je rechten en je investeerders van hun return on investment.

  Cleantech in Vlaanderen

  Cleantech (clean technology) is van groot belang voor de toekomst van onze leefomgeving en planeet. Technologische innovatie speelt immers een sleutelrol in de realisatie van een beter milieu en klimaat.

  Ook in Vlaanderen vindt heel wat innovatie in cleantech plaats. Het Cleantech Rapport 2022 van Cleantech Flanders laat zien dat in 2021 1980 bedrijven, overheden, onderzoeksinstellingen, investeerders en andere actoren samenwerkten aan deze vernieuwende technologieën. Vooral in de sectoren van hernieuwbare energie en duurzame mobiliteit beweegt er heel wat in Vlaanderen. Samen zijn ze goed voor 1180 geregistreerde octrooien (cijfers tot 2018). Ook in duurzame materialen, energie-efficiëntie, batterijen enzovoort vindt heel wat innovatie plaats. Dat gebeurt zowel door start-ups als gevestigde actoren. In 2020 rapporteerde de cleantechsector een totaal van maar liefst €1,32 mld. aan investeringen en een tewerkstellingscijfer van 29.564 VTE’s.

  Innovatie in cleantech: een octrooi als hefboom

  Om de mate van innovatie in cleantech te beoordelen is het aantal geregistreerde octrooiaanvragen een goede graadmeter. Een octrooi is tenslotte onmisbaar om cleantech te ontwikkelen en nadien op grote schaal toe te passen, vertelt Robrecht De Weerdt, erkend Belgisch, Nederlands & Europees octrooigemachtigde bij EP&C.

  “Innovatieve cleantech ontwikkelen is één zaak. Deze technologie opschalen is een ander verhaal. Als start-up of kmo met een vernieuwende technologie heb je vaak niet de capaciteit om die breed te verspreiden. In dat geval kan een octrooi een hefboom zijn om investeerders te overtuigen en de ontwikkeling van je cleantech op te schalen.”

  Intellectuele eigendom verzekert bescherming en ROI

  Met innovatie in cleantech gaan vaak aanzienlijke investeringen gepaard. Een octrooi verzekert je niet alleen van de intellectuele eigendomsrechten van je uitvinding. Daarnaast maximaliseert het ook de ROI van je investeerders.

  “Als je nieuwe cleantech publiek maakt zonder de bescherming van een octrooi, kan iedereen jouw idee kopiëren. Uiteraard wil je dat vermijden. Bovendien zullen investeerders minder geneigd zijn om mee op de boot te springen zonder de bescherming van een octrooi. De reden daarvoor is simpel: hun risico is groter en de potentiële ROI veel lager. Wil je je cleantech breed op de markt brengen of opschalen van start- naar scale-up en heb je daar financiering voor nodig, dan is een octrooi dus een must.”

  Een octrooi voor cleantech aanvragen

  Aan de dag van de zitting gaat een uitgebreide voorbereiding vooraf. De zitting is een formele aangelegenheid. Het Europees Octrooibureau stelt de voorzitter en een eerste en tweede inspecteur aan. Zij horen beide partijen aan en laten beide op elkaar reageren. Dit kan zomaar een hele dag of meerdere dagen duren en is behoorlijk intensief.

  Er zijn veel documenten waaruit wordt geciteerd en soms zijn er experts bij die moeten worden gehoord. Zo’n zittingsdag vergt dus veel concentratie en vooral heel veel inhoudelijke kennis van het octrooi met de details van alle claims. Regeren is vooruit zien, dus bij alles dat de tegenpartij zou kunnen inbrengen, moet er een goed tegenargument zijn. Het is daarom belangrijk om de tegenpartij te verrassen en steeds weer met andere invalshoeken te komen.

  Als iedereen is gehoord en op elkaar heeft gereageerd, dan volgt het oordeel. Dat is het moment waarop u hoort of u uw octrooi in de huidige vorm behoudt. Alleen in hoger beroep kunt u hier nog verder over in discussie gaan.

  Een octrooi voor cleantech aanvragen

  Een octrooi zorgt er dus voor dat anderen jouw uitvinding niet kunnen namaken en verkopen. Om een optimale bescherming te genieten is het belangrijk dat de octrooiaanvraag minutieus voorbereid en correct ingediend wordt bij de bevoegde instanties. En dat is waar een octrooigemachtigde een sleutelrol kan spelen.

  “Als octrooigemachtigde vertegenwoordig ik innovatieve cliënten, met een focus op technologische innovatie en maakbedrijven, onder andere in de sector van cleantech. Dat doe ik bij de instanties die het octrooi verlenen. Concreet wil dat zeggen dat ik de uitvinding van mijn cliënten vertaal naar een octrooiaanvraag die de overheid vervolgens beoordeelt.”

  Van de eerste kennismaking tot het indienen van het dossier bedraagt de doorlooptijd van dit proces enkele maanden. Dat begint bij voorkeur met een kort onderzoek om na te gaan of jouw uitvinding al niet ergens anders publiek is gemaakt. Vervolgens bespreek je samen met de octrooigemachtigde de uitvinding in detail. Nadien volgt een eerste draft en nog wat later een finale versie die na goedkeuring meteen ingediend wordt.

  “Over deze aanvraag moet goed nagedacht worden”, benadrukt Robrecht. “Als je die niet goed opstelt, bestaat de kans dat er geen of slechts een beperkte bescherming toegekend wordt. In het algemeen geldt de regel dat de uitvinding zo compact mogelijk geformuleerd moet worden in de conclusies of claims van de octrooiaanvraag, rekening houdend met de gekende stand der techniek. Dit resulteert in een optimale beschermingsomvang van uw octrooi.

  Ben jij een innovator in cleantech? Vergeet dan je octrooi niet en laat je begeleiden door een specialist ter zake die jouw sector door en door kent. Neem contact op via robrecht.deweerdt@epc.be of +32 14 481 040 en plan een gratis kennismakingsgesprek in met jouw octrooigemachtigde.

  Onderwerpen: INNOVATIE, OCTROOI, CLEANTECH