Grafisch element EP&C header
Grafisch element EP&C header ingeklapt
Grafisch element EP&C header ingeklapt

Your Business First

OCTROOIEN | MODELLEN

  WELKE ROL SPEELT DE VESTIGINGSPLAATS BIJ AANVRAGEN OCTROOI? | EP&C

  2023-08 EP&C Blog Vestigingsplaats BE_2_Kolom_356x301Octrooien zijn van vitaal belang voor bedrijven in de cleantech, aangezien innovatie en technologische vooruitgang van essentieel belang zijn voor de groei van deze sector. Bij het aanvragen van een octrooi moeten je rekening houden met verschillende factoren. Zo heeft ook de vestigingsplaats van je bedrijf invloed op je aanvraag. In dit artikel bespreekt Jeroen Meesters, octrooigemachtigde bij EP&C, hoe je vestigingsplaats bepalend kan zijn bij het aanvragen van een octrooi. 

  De vestigingsplaats: vooral in België bepalend voor het aanvragen van een octrooi

  De vraag of de vestigingsplaats van je bedrijf een grote invloed heeft op een mogelijke octrooiaanvraag heeft een duidelijk antwoord: vooral in België. De reden daarvoor moeten we niet ver zoeken, vertelt Jeroen Meesters. 

  “In principe speelt de vestigingsplaats van een bedrijf geen rol bij het indienen van een octrooiaanvraag. Maar België is als meertalig land een uitzondering op deze regel. De taalwetgeving van ons land stelt dat, om een indieningsdatum te verkrijgen, Vlaamse bedrijven bepaalde gegevens van hun aanvraag in het Nederlands moeten indienen en Waalse in het Frans. Ondernemingen gevestigd in Brussels hoofdstedelijk gewest kunnen kiezen tussen beide talen, terwijl bedrijven in het Duitstalig gebied Duits moeten gebruiken.

  Verkeerd taalgebruik heeft grote gevolgen. Indien de gevraagde gegevens niet in de correcte taal vermeld staan op jouw aanvraag, dan krijg je geen indieningsdatum. Deze verplichting geldt niet voor natuurlijke personen en buitenlandse bedrijven die een octrooi willen aanvragen in België. Zij hebben de keuze tussen 1 van de 3 landstalen.”

  Wat als je internationale ambities hebt? 

  Voor Vlaamse bedrijven met internationale ambities kan dit nadelige gevolgen hebben. In tegenstelling tot in Nederland kan je in België immers ook geen Engelstalige beschrijving van de octrooiaanvraag indienen zonder vertaling in 1 van de 3 landstalen. Volgens Jeroen betekent dat, dat wanneer je als Vlaamse cleantech innovator een Belgische octrooiaanvraag in het Nederlands indient, je altijd een volledige vertaling moet voorzien wanneer je ook buitenlandse markten wil betreden. 

  “Dat is een nadeel want daar is natuurlijk ook een kost aan verbonden. In Nederland heb je dat probleem niet, want daar kunnen bedrijven hun aanvraag in het Engels indienen en hoeven zij enkel een Nederlandse vertaling te voorzien van de conclusies. Ook Waalse of Brusselse cleantech bedrijven of ondernemingen uit het Duitstalige deel van het land hebben een voordeel ten aanzien van bedrijven gevestigd in Vlaanderen. Zij kunnen hun Belgische aanvragen in het Frans of Duits ook op Europees niveau gebruiken, omdat naast Engels ook Frans en Duits behoren tot de officiële talen van het European Patent Office (EPO).”

  De oplossing voor bedrijven in cleantech met vestigingsplaats in Vlaanderen

  Hoewel de taalvereisten voor octrooiaanvragen in ons land nadelig zijn voor Vlaamse ondernemingen in de cleantech sector, heeft EP&C de oplossing klaar, benadrukt Jeroen.

  “Voor Vlaamse cleantech bedrijven die bescherming in België willen maar ook internationaal willen gaan, dienen we eerst een Engelstalige octrooiaanvraag in in Nederland. Vervolgens zetten we die verder in een internationale of Europese octrooiaanvraag. Wanneer we deze route volgen en met succes een Europees octrooi verkrijgen, dan valt dat Europese octrooi als het ware uiteen in een bundel van nationale octrooien waar België automatisch onder valt. Sinds 1 januari 2017 hoeven Engelstalige Europese octrooien niet meer vertaald te worden in België. Bijgevolg vallen de vertaalvereisten weg. 

  Vestigingsplaats en taalvereisten bij een octrooiaanvraag: blik op de toekomst 

  Volgens Jeroen kunnen de nadelen voor het aanvragen van een octrooi, verbonden aan een vestigingsplaats in Vlaanderen, in de toekomst misschien verdwijnen. Ook in ons land groeit het draagvlak voor het indienen van een aanvraag in het Engels, zoals dat in Nederland het geval is. Vooral voor Vlaamse bedrijven met internationale plannen, onder andere in de cleantech, zou dit een enorme stap voorwaarts betekenen.

  Indienen in België? Dit zijn de voordelen

  Wil je toch je octrooiaanvraag indienen in België, dan zijn daar natuurlijk niet alleen nadelen aan verbonden. Integendeel, volgens Jeroen kan dit vanuit budgettaire en fiscale overwegingen net een goede keuze zijn. 

  “Niet alleen de kost voor het indienen van je octrooiaanvraag ligt wat lager dan bij onze Noorderburen, ook fiscaal zijn er aanzienlijke voordelen aan verbonden. Door een directe Belgische aanvraag in te dienen, kan men sneller profiteren van een fiscale stimulans voor zijn uitvinding. Zo kan je genieten van de zogenaamde innovatieaftrek. Die zorgt voor een verlaging van 85% op de vennootschapsbelasting op winsten uit je eigen innovaties. Dit maakt België een interessant land voor innovatieve bedrijven in de cleantech die hun intellectuele eigendomsrechten willen beschermen.

  New call-to-action

  Onderwerpen: ALGEMEEN, INNOVATIE, OCTROOI