Grafisch element EP&C header
Grafisch element EP&C header ingeklapt
Grafisch element EP&C header ingeklapt

Your Business First

OCTROOIEN | MODELLEN

    Vermijd kosten en dien uw octrooi in Nederland in

    Vermijd kosten en dien uw octrooi in Nederland inBelgië is trots op de drie landstalen. Zo trots dat een Belgische octrooiaanvraag altijd in één van deze talen moet worden ingediend. Welke landstaal dat dan is, hangt af van waar de hoofdzetel van het bedrijf is gevestigd. Is uw bedrijf gevestigd in Brussel? Dan mag u kiezen. Is uw hoofdzetel gevestigd in Luik? Dan moet u de octrooiaanvraag in het Frans indienen. Als u daarna een octrooi buiten Europa aanvraagt, krijgt u te maken met kosten voor de vertaling. U kunt deze kosten eenvoudig voorkomen door een Engelse octrooiaanvraag in Nederland in te dienen via de Nederlandse PCT-route.

    Tot op heden is het in België niet mogelijk om een octrooiaanvraag in het Engels in te dienen. Dit betekent dat als u, na het prioriteitsjaar, buiten België een vervolgaanvraag wilt indienen, de aanvraag vaak vertaald moet worden naar het Engels. De kans dat u uw uitvinding ook buiten België wilt laten beschermen is namelijk vrij groot. U krijgt dan dus onvermijdelijk te maken met kosten voor de vertaling.

    Nederlandse PCT-route

    In Nederland mag u een aanvraag in het Engels indienen. Alleen de conclusies moeten naar het Nederlands worden vertaald. Ik raad mijn klanten daarom aan om een Engelse aanvraag te schrijven en die in Nederland in te dienen via de Nederlandse PCT-route. De eerste indiening draait namelijk vooral rond het vaststellen van de prioriteitsdatum. Waar dit gebeurt, is van ondergeschikt belang. Met de eerste indiening legt u vast dat uw innovatie vanaf die datum van u is: u bent de eerste. Via de Nederlandse PCT-route heeft u daarna de mogelijkheid om een octrooi in te dienen in andere landen of regio’s, bijvoorbeeld een Europese octrooiaanvraag.

    Terug naar België

    Via de Nederlandse PCT-route keert u weer terug naar België, bijvoorbeeld na de verlening van een Europese octrooiaanvraag. Want u wilt waarschijnlijk uiteindelijk ook een octrooi in uw eigen land. Europese octrooiaanvragen mogen namelijk wel in het Engels worden ingediend. Na de verlening kan zo’n Europees octrooi omgezet worden in een Belgisch octrooi, zonder dat het vertaald moet worden. Een octrooiaanvraag indienen in één van de landstalen geldt alleen voor een Belgische octrooiaanvraag. Wilt u dus wel een Belgisch octrooi, maar niet de kosten van de vertaling? Dien uw octrooiaanvraag dan in Nederland in. Zo omzeilt u de regel rond het indienen in één van de landstalen en de daaruit voortvloeiende kosten.

    Verandering op komst

    Vooral voor de ondernemingen in Vlaanderen is het vertalen van de eerste octrooiaanvraag een extra last. In Wallonië is het minder aan de orde, omdat daar de aanvraag in het Frans moet worden ingediend. Frans is één van de talen van het European Patent Office en daarom moet een Europese aanvraag in het Frans dus niet meer vertaald worden. Maar als u de octrooiaanvraag daarbuiten wilt indienen, bijvoorbeeld in Amerika, dan krijgt u weer te maken met het probleem van de vertaling.

    Momenteel gaan er geruchten rond dat in België op termijn aanvragen ook in het Engels kunnen worden ingediend. Uw octrooigemachtigde houdt u hierover op de hoogte!

    Onderwerpen: ALGEMEEN, INNOVATIE, INTELLECTUEEL EIGENDOM, PATENT, BELGIË, AANVRAGEN, OCTROOI