Grafisch element EP&C header
Grafisch element EP&C header ingeklapt
Grafisch element EP&C header ingeklapt

Your Business First

OCTROOIEN | MODELLEN

  Top 3 misver­­­­stand­­en bij het patenteren

  Top-3-misverstanden-bij-het-patenteren.png

  Ik ben samen met een aantal collega’s het aanspreekpunt voor mensen die voor het eerst contact opnemen met EP&C. We staan hen te woord met allerhande vragen over het intellectueel eigendom. Voordat we hen zien of spreken, hebben ze zich vaak al georiënteerd op het internet.

  Er is veel informatie beschikbaar, maar er bestaan ook een aantal hardnekkige misverstanden bij het patenteren. Ik heb ze voor u op een rijtje gezet in deze Top 3:

  1. IK HEB EEN NEDERLANDS OCTROOI DUS IK KAN VEILIG DE MARKT OP MET MIJN UITVINDING

  Dit is misschien wel één van de grootste misverstanden binnen ons vak. Het is belangrijk om te weten dat een Nederlands octrooi altijd verleend wordt. Ook als er niet aan de vereisten wordt voldaan van nieuwheid, inventiviteit of industriële toepasbaarheid.

  U kunt dus rechthebbende zijn van een patent, maar bijvoorbeeld een inbreuk maken op een ander patent dat hetzelfde recht claimt. Controleer daarom altijd wat uw ‘Freedom To Operate’ is.

  2. Een patent heeft een maximale geldigheid van 20 jaar

  U zoekt in een octrooiregister en ziet dat een patent langer dan 20 jaar geleden aangevraagd is. “Yes, dat patent is verlopen dus kan ik deze uitvinding inzetten voor mijn commerciële activiteiten.” Die vlieger gaat helaas niet altijd op.

  Een octrooi heeft altijd (als de belastingen op tijd betaald worden) een geldigheidsduur van 20 jaar. Maar, deze periode kan langer zijn, bijvoorbeeld als er prioriteit ingeroepen is. Dus, als u een octrooi wilt beoordelen op de geldigheid, kijk dan naar de indieningsdatum en niet naar de prioriteitsdatum. Als u rekent vanaf de indieningsdatum + 20 jaar, is het bijna altijd goed. Ik zeg inderdaad ‘bijna’, want ook hier zijn uitzonderingen. Maar daarover in een volgend artikel meer. 

  3. MET EEN PCT IS MIJN INNOVATIE WERELDWIJD BESCHERMD

  De meest gekozen route bij het aanvragen van een patent is de zogenaamde PCT-route. Hiermee houdt u gedurende maximaal 30 maanden na de indieningsdatum de mogelijkheid open om in ongeveer 150 landen uw octrooirechten te vestigen. Dit is iets anders dan dat u daadwerkelijk bescherming geniet in deze 150 landen. Voor wettelijke bescherming moet u namelijk eerst in het desbetreffende land een nationale octrooiprocedure aanvragen en doorlopen.

  Patenteren in 150 landen klinkt mooi, maar komt in de praktijk zelden tot nooit voor.

  Onderwerpen: OCTROOI, TOP 3