Grafisch element EP&C header
Grafisch element EP&C header ingeklapt
Grafisch element EP&C header ingeklapt

Your Business First

OCTROOIEN | MODELLEN

  België verbreekt een record: nog meer Europese octrooiaanvragen dan vorig jaar

  2023-04_EPC_Blog Belgie record aanvragen_2_Kolom_356x301België heeft afgelopen jaar een record verbroken. En waarschijnlijk zonder zich dat realiseren. In 2022 dienden Belgische bedrijven, universiteiten en onderzoeksinstellingen een recordaantal van 2.604 octrooiaanvragen in bij het Europees Octrooibureau (EPO). Een stijging van 5% ten opzichte van het jaar ervoor. Deze toename is een positieve ontwikkeling. In dit blog leg ik u uit waar de stijging vandaan komt en waarom het goed is om de trend voort te zetten. 

  Vooral innovaties in clean technology

  Met name Vlaanderen blijkt innovatief: ongeveer twee derde van de Europese aanvragen vanuit België komt hier vandaan. Dat er in België in het algemeen en in Vlaanderen in het bijzonder meer octrooiaanvragen zijn is iets om trots op te zijn. Wereldwijd zijn er onzekerheden over de economie, er is oorlog en een energiecrisis. Vaak is dit hét recept om de broekriem aan te halen en maar even te wachten met het doen van investeringen in innovatief onderzoek en ontwikkeling en uiteindelijke octrooieering. In Vlaanderen gaat men echter onverminderd door met innoveren én beschermen. Dat is een positieve ontwikkeling. Zeker als we kijken naar wat de stijging veroorzaakt. Het gaat namelijk vooral om octrooiaanvragen die te maken hebben met clean technology: innovaties die bijdragen aan een schonere wereld. 

  Als we het globaal bekijken zijn voor batterijentechnologie bijvoorbeeld in 2022 twee keer zoveel aanvragen ingediend dan voor de productie van fossiele brandstof. Hier zien we al een dalende trend sinds 2018, terwijl de octrooiaanvragen die te maken hebben met hernieuwbare of groene energietechnologie al sinds 2015 stijgen. 

  Toonaangevende Vlaamse bedrijven en universiteiten

  Vlaanderen was al voor 2022 rijk aan innovativiteit door toonaangevende bedrijven op het gebied van research en development. Denk aan Umicore, dat onder andere onderzoek doet naar het terugwinnen van kostbare metalen uit elektronica en batterijen. Of aan Solvay, dat flink investeert in hernieuwbare energiebronnen. En ook de Vlaamse universiteiten en onderzoeksinstellingen innoveren volop. Zo groeide bijvoorbeeld Imec uit tot een toonaangevende speler op het gebied van nanotechnologie en digitale communicatie. Spin-offs hiervan vormen weer bedrijven die verder gaan met de ontwikkeling van uitvindingen.

  Waarom dan in 2022 ineens zoveel octrooiaanvragen, met name in cleantech? Het kan te maken hebben met de sterk groeiende focus op de energietransitie waar we momenteel inzitten. Innovatieve bedrijven willen gewoonweg de boot niet missen en zetten volop in op een toekomst waarin cleantech een steeds grotere impact heeft. Ook de afspraken die gemaakt zijn op de klimaatconferentie in Parijs kunnen hierin meespelen om verder te innoveren in cleantech en deze innovaties te beschermen met een octrooi. Het kan er ook mee te maken hebben dat je met een octrooi zelf bepaalt wie jouw uitvinding mag toepassen, en dus dat jouw technologie alleen mag worden ingezet door bedrijven die jouw waarden mee onderschrijven.

  Een octrooi betaalt zichzelf terug

  Wat de reden ook is, er is duidelijk meer aandacht voor intellectueel eigendom en u snapt dat mij dat als octrooigemachtigde goed doet. In plaats van voorzichtig te zijn in onzekere tijden, zien Belgische bedrijven de voordelen van innoveren en octrooieren. Het is dé manier om producten op de markt te brengen en concurrenten te beletten om, zonder dezelfde inspanningen, geld te verdienen aan datzelfde product. Het zorgt voor een stevige positie in de markt, het behoud daarvan of juist toetreding tot de markt. 

  Octrooien kunnen ook gebruikt worden om licenties te verlenen, wat een interessant verdienmodel is. Op korte termijn kost het uiteraard tijd en geld, maar met een goed doordacht businessplan levert op de lange termijn een octrooi ook geld op en betaalt het zichzelf terug. Daarnaast heb je in België een interessant belastingvoordeel, gekend als de innovatieaftrek, dat bedoeld is om innovatie te stimuleren. 

  Denk op tijd aan een octrooi

  Voor grote bedrijven als Imec, Solvay en Umicore behoort octrooieren inmiddels helemaal bij de bedrijfsstrategie en is er een bijbehorend budget. Dit betekent uiteraard niet dat kleinere ondernemingen niets kunnen beginnen. Ook met minder kapitaal is het mogelijk en belangrijk om het intellectueel eigendom van innovaties goed op orde te hebben en zo concurrenten, zelfs de grote jongens, buitenspel te zetten. Met een octrooiaanvraag op zak word je als startend bedrijf meteen een stuk meer serieus genomen.

  Het is vooral belangrijk om er op tijd mee te beginnen. Niet iedereen denkt aan intellectueel eigendom tijdens het innoveren. Zeker niet als het product snel de markt op moet. Maar als het eenmaal bekend is, dan is het te laat voor het aanvragen van een octrooi. Een uitvinding moet namelijk nieuw zijn om er een octrooi op te krijgen. Zodra u het op de markt brengt is het geopenbaard, en bijgevolg niet nieuw meer. 

  Of u dus hoort bij de groep van bedrijven die innoveert in hernieuwbare energie of op totaal iets anders: zorg er voor dat u bij de volgende recordverbreking hoort door op tijd te denken aan het beschermen van uw innovatie. 

  Onderwerpen: INNOVATIE, OCTROOI, CLEANTECH