Stimuleringsbeleid

    De overheid stimuleert innovatie door fiscale gunstregimes te voorzien voor innovatieve bedrijven. Sinds 1 juli 2016 kunnen innovatie-inkomsten die voortkomen uit verschillende intellectuele eigendomsrechten voor 85% worden vrijgesteld van vennootschapsbelasting, door middel van de innovatieaftrek.

    Innovatieaftrek

    Met een octrooi kunt u gebruikmaken van de innovatieaftrek. De innovatieaftrek wordt berekend door de netto innovatie-inkomsten te berekenen. Dit zijn de inkomsten die voortvloeien uit een geoctrooieerde uitvinding, zoals verkoop, licenties, … verminderd met de eigen kosten voor de onderzoek en ontwikkeling van de geoctrooieerde uitvinding.

    Om de innovatieaftrek te bekomen is het belangrijk om de innovaties in uw bedrijf te registeren door middel van een octrooiaanvraag. Verder is het van belang dat u de uitgaven aan onderzoek en ontwikkeling per innovatie goed bijhoudt. Op deze manier kan de vennootschapsbelasting geoptimaliseerd worden. Meer informatie over de innovatieaftrek vindt u op de website van Vlaio.

    Verdere vragen? Contacteer Robrecht de Weerdt.