Fiscaal stimuleringsbeleid

  De overheid heeft enkele fiscale stimuleringsmaatregelen om de innovatie in Nederland te bevorderen. Voorbeelden hiervan zijn de Innovatiebox en de WBSO.

  Innovatiebox

  Met een Nederlands octrooi kunt u onder bepaalde voorwaarden gebruikmaken van de Innovatiebox. Met de Innovatiebox worden winsten die toegewezen kunnen worden aan een geoctrooieerde uitvinding niet belast aan 25% vennootschapsbelasting, maar aan 9%. Dit én het feit dat in Nederland alle octrooiaanvragen in principe verleend worden zonder inhoudelijke discussie, maakt van de Innovatiebox een interessante optie. 

  WBSO

  De WBSO is bestemd voor Nederlandse bedrijven die onderzoeks- of ontwikkelingsprojecten uitvoeren. Van starters, kleine zelfstandigen (ZZP) en mkb-bedrijven tot multinationals in elke bedrijfssector. Publieke kennisinstellingen kunnen geen WBSO aanvragen.

  Actuele ontwikkelingen

  Fiscale regelingen zijn vaak onderhevig aan verandering. Onder meer op de website van de Rijksoverheid en de Belastingdienst vindt u een actueel overzicht van de mogelijkheden van het fiscaal stimuleringsbeleid.