Grafisch element EP&C header
Grafisch element EP&C header ingeklapt
Grafisch element EP&C header ingeklapt

Your Business First

OCTROOIEN | MODELLEN

  OCTROOIEN IN XR: OCTROOIEN: VERBINDER VAN KENNIS EN INNOVATIE

  Header XR valley 24U hebt een octrooi? Perfect, dan is uw uitvinding beschermd en hebt u controle over wie uw innovatie kan namaken. Maar wist u ook dat octrooien essentieel zijn voor het delen van kennis en creëren van een open innovatiecultuur? Het is belangrijk dat beide aspecten van het octrooi mooi in balans zijn, zodat de uitvinder bescherming geniet terwijl het octrooi functioneert als een verbinder van kennisdeling en innovatie ten dienste van ons allemaal.

  Het octrooisysteem voor kleinere XR-vernieuwers

  In een wereld waarin concurrentie vaak moordend is en innovaties zich aan ijltempo ontwikkelen spelen octrooien een belangrijke rol. Toch wordt er, vaak door kleinere innovatoren, ook achterdochtig gekeken naar het octrooisysteem. Verhalen over octrooien die innovatie net tegenhouden zijn talrijk. Afscherming zou ertoe leiden dat kleinere spelers in technologiedomeinen zoals Extended Reality (XR) door aanpalende sectoren gehinderd worden bij de ontwikkeling van vernieuwende technologieën.

  Maar hoewel afscherming een essentieel aspect is van het octrooisysteem, is dat slechts de helft van het verhaal. Het systeem is net zo goed gericht op kennisdeling. Meer nog: een octrooi functioneert als een enabler van kennisdeling en innovatie ten dienste van start-ups en van ons allemaal.

  Technische en zakelijke informatie

  Het octrooisysteem is dus een katalysator voor kennisdeling, en dat gaat verder dan alleen technische kennis. Zo kan u alle informatie over de octrooien die aangevraagd bij en verleend zijn door de European Patent Office (EPO) gratis terugvinden via https://worldwide.espacenet.com. Deze database is een waardevolle bron van technische kennis – hoe lossen andere bedrijven problemen op in het domein van XR? – en van zakelijke informatie: welke strategieën hanteren uw concurrenten?

  Uw octrooi beschrijft en beschermt

  Wanneer een octrooi verleend wordt voor uw uitvinding krijgt u bescherming. Dat betekent dat de rest van de samenleving iets verliest. Er wordt namelijk een uitvinding uit het publieke domein genomen. Om dit opnieuw in evenwicht te brengen is het octrooisysteem erop gericht om de kennis die verbonden is aan de uitvinding terug te geven aan de samenleving.

  Dat betekent dat een octrooi twee zaken doet: beschrijven en beschermen. Een octrooi is dus in de eerste plaats een beschrijving van een oplossing voor een technisch probleem.  En die beschrijving moet de uitvinding zo omschrijven dat anderen de uitvinding kunnen namaken.

  Ten tweede biedt een octrooi bescherming en controle. U beschrijft uw uitvinding, het octrooi garandeert dat u controle hebt over wie de kennis kan gebruiken en wie uw uitvindingen kan reproduceren.

  1+1=3: De mogelijkheden van een octrooi

  Beide kenmerken van het octrooi zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. En net dat schept mogelijkheden voor de octrooihouder en andere spelers.

  Bent u de eigenaar van een octrooi, dan kan u zich daar niet alleen sterker mee positioneren naar potentiële investeerders toe. U kan er ook inkomsten mee genereren door andere bedrijven tegen betaling de mogelijkheid te bieden om uw uitvinding te reproduceren. Anderzijds stelt het octrooi van een concurrent u mogelijk in staat om een eigen, innovatief alternatief te ontwikkelen.

  Maar octrooien maken het ook mogelijk voor verschillende partijen om met elkaar praten. Zonder bescherming zou u er misschien voor kiezen om uw uitvinding geheim te houden. Maar met de bescherming van een octrooi kan u met vertrouwen aan tafel schuiven bij andere, concurrerende bedrijven.

  Dat gebeurt bijvoorbeeld in het kader van de standaardisatiecomités die de ontwikkeling van standaarden, bijvoorbeeld voor de codering van video’s, door individuele bedrijven faciliteren. In deze comités delen de verschillende leden hun geoctrooieerde technologie. Op basis van het aandeel van deze technologieën in de standaard wordt de ROI voor de verschillende bedrijven dan berekend.

  Dit is een mooie toepassing van het octrooisysteem en één die aantoont dat het systeem een katalysator is voor innovatie en kennisdeling eerder dan een afscherming en belemmering.

  Onderwerpen: INNOVATIE, OCTROOI, XR