Dos & Don'ts bij het aanvragen van een octrooi

  Check bestaande ontwikkelingen voordat u start

  Brengt u een nieuw product op de markt? Begint u een bedrijf? Check voordat u start met een huisstijl en website of de naam al gedeponeerd is.

  MAAK AFSPRAKEN OVER INTELLECTUELE-EIGENDOMSRECHTEN

  Maak in geval van een samenwerking met derden ALTIJD duidelijke en schriftelijke afspraken over de intellectuele-eigendomsrechten. U zou niet de eerste zijn bij wie een freelancer of ontwerpbureau aan de haal gaat met uw uitvinding!

  Breng de IE-portefeuille van de concurrent in kaart

  Breng de portefeuille rond de intellectuele-eigendomsrechten van de concurrent in kaart en monitor deze regelmatig. Dat levert bruikbare informatie op.

  Beticht niet zomaar iemand van inbreuk

  Beticht niet zomaar iemand van het plegen van inbreuk. Als dit achteraf namelijk niet het geval blijkt te zijn, dan kunt u aansprakelijk gesteld worden voor de gevolgen. 

  Schrijf een octrooiaanvraag niet zelf

  Een octrooiaanvraag is een juridisch document en het opstellen daarvan is vak- en maatwerk. Met één verkeerde omschrijving kunt u de waarde van een octrooi teniet doen. Schrijf een octrooiaanvraag dus niet zelf.

  Neem contact op met een octrooigemachtigde

  Neem contact op met een octrooigemachtigde, zodra uw uitvinding concreet wordt. Hij of zij helpt u dan vorm te geven aan uw idee om zo maximale ondernemingsruimte te creëren.

  Verricht in een vroeg stadium onderzoek

  Doe in een vroeg stadium onderzoek in de octrooiliteratuur zodat u:

  • eerachter komt of u een octrooi kunt aanvragen voor uw idee;
  • inzicht krijgt in de markt;
  • voorkomt dat u inbreuk maakt op een bestaand octrooi.

  Houd uw idee geheim tot de indiening

  Houd uw idee geheim tot het moment dat het ingediend is. Als u dat niet doet, dan is het aanvragen van een octrooi in veel gevallen niet meer mogelijk. Dus:

  • niet testen in het openbaar;
  • niet presenteren op een seminarie of op een beurs;
  • niet vertellen tijdens een verjaardagsfeestje!