Cliënt X (anoniem)

Hydrogeneren van styreen-bevattende blokcopolymeren

Aanvechten van nieuw octrooi

Gehydrogeneerde styreen-bevattende blokcopolymeren hebben een hoge stabiliteit. Ze zijn in trek voor de productie van zachte, sterke verbindingen voor bijvoorbeeld handvatten en –grepen, elastische onderdelen van luiers en medische of ICT-oliegels. In een onlangs goedgekeurd Europees octrooi werd een werkwijze voor het hydrogeneren van deze blokcopolymeren geclaimd die volgens onze cliënt niet nieuw en innovatief was. Hij vroeg ons dit octrooi om die reden aan te vechten, ook omdat duidelijke instructies in het octrooi, noodzakelijk voor het kunnen toepassen van de uitvinding ontbraken.

Altijd helder en beknopt

Het ontbreken in een octrooi van duidelijke instructies om de uitvinding te kunnen toepassen is doorgaans een lastig te hanteren argument bij opposities. De octrooigemachtigden van EP&C konden het nu echter prima in hun voordeel gebruiken. Het nieuwe octrooi werd afgewezen op basis van onze sterke argumenten, nog voordat de nieuwheid of het innovatieve karakter ervan ter sprake kwamen. Deze casus geeft aan hoe belangrijk het is om een octrooiaanvraag helder en beknopt op te stellen, zonder onduidelijkheden. We zorgen er dan ook altijd voor dat de conclusies van onze cliënten voldoende ruimte bieden voor uitgebreide octrooibescherming.