Weener Plastics Netherlands

Steeds geavanceerdere verpakkingen

Creatief bedrijf in competitieve markt

Plasticum Remia DispenseWeener Plastics Netherlands is ontwerper en producent van verpakkingsoplossingen voor levensmiddelen en personal care producten. Het innovatieve en creatieve bedrijf levert met name de onderdelen voor het afsluiten van verpakkingen, zoals afsluit- en doseerdoppen en caps voor spuitbussen. Afnemers zijn vrijwel alle grote spelers waaronder bijvoorbeeld Unilever, Procter & Gamble en Beiersdorf. Afsluitingen van verpakkingen worden steeds geavanceerder. Ze bestaan doorgaans uit een of meer kunststofsoorten. De markt is buitengewoon competitief. Er worden voortdurend nieuwe modellen en oplossingen ontworpen. Weener Plastics Netherlands ontwikkelt zich door snelle groei tot een van de toonaangevende producenten in Europa.

Risico’s onderkennen en inschatten

EP&C schat voor de innovaties van Weener Plastics Netherlands de rechten van derden in en onderzoekt de speelruimte daarin. We beoordelen ook of anderen de octrooi- en modelrechten van Weener Plastics Netherlands respecteren. Aanvankelijk was het Intellectueel Eigendom versnipperd bij diverse bureaus ondergebracht. Op basis van onze resultaten heeft Weener Plastics Netherlands alle octrooien en modellen bij ons ondergebracht. Deze grote blijk van waardering voor onze werkwijze koesteren we uiteraard.

www.wppg.com