bescherming in Europa: meer opties met het Unitair octrooi en het uPC

3d Unitair octrooi-1

Wanneer is deze White Paper relevant voor u?

Er komt een nieuw Europees octrooisysteem bij: het unitair octrooi en een centrale rechtbank, het Unified Patent Court. Als u een of meer Europese bundel-octrooien heeft, is het verstandig dat u zich hierop voorbereid. Met de komst van het nieuwe octrooisysteem moet u namelijk een aantal beslissingen nemen over uw verleende Europese octrooi.

Ook als u een nieuwe innovatie wilt beschermen in Europa, is het goed om te weten wat de mogelijkheden zijn van het unitair octrooi.

Na het lezen van deze White Paper:

  • Weet u welke kansen het unitair octrooi biedt en wat de bevoegdheden van het Unified Patent Court zijn
  • Kent u de verschillende mogelijkheden voor bescherming binnen Europa
  • Bent u goed voorbereid op keuzes die u moet maken voor verleende én nieuwe octrooien