Grafisch element EP&C header
Grafisch element EP&C header ingeklapt
Grafisch element EP&C header ingeklapt

Your Business First

OCTROOIEN | MODELLEN

  Octrooi­­­bescher­ming en China: de voor­oordelen ontmanteld

  de vooroordelen ontmandeldNadat hij eind oktober 2021 de Nederlandse tuinbouwsector bezocht, vereerde de medeoprichter en grote man achter Alibaba, Jack Ma, Nederland op 2 juli met een nieuw bezoek. Dit keer ging hij langs bij de universiteit van Wageningen. Die man is absoluut niet dom. Eerst werd hij succesvol met zijn internetbedrijven en nu gaat hij zich richten op landbouw en duurzame voedselproductie in China. Sommige media konden het vorig jaar niet laten om zijn komst in een negatief daglicht te plaatsen. Wat dacht u van de krantenkop: ‘Steelt Chinese topman Alibaba geheimen van Westlandse glastuinbouw?’ Deze koppen passen bij de hardnekkige vooroordelen over China als land van copycats dat zich weinig aantrekt van octrooien. Tijd voor een andere mening en de ontmanteling van twee hardnekkige vooroordelen.

  De vooroordelen op een rij

  Laten we eerst de beide heersende vooroordelen eens op een rijtje zetten. Daarna leg ik u per vooroordeel uit waarom deze zo snel mogelijk weg moeten.

  1. China zou een kopieerland zijn dat zelf niets uitvindt 
  2. China zou zich niets aantrekken van octrooirecht

  Vooroordeel 1: China zou een kopieerland zijn dat zelf niets uitvindt

  Het eerste hardnekkige vooroordeel. We verzinnen in het Westen iets slims en in China wordt binnen de kortste keren een kopie geproduceerd die niet te onderscheiden is van de echte. De realiteit is ondertussen anders. China innoveert namelijk zelf aan een hoog tempo. Steeds meer technologisch hoogwaardige uitvindingen vinden hun oorsprong in China. Er zijn vele Chinese uitvinders, bijvoorbeeld op het gebied van internet, telecom, kunstmatige intelligentie en Big Data. Ook op allerlei andere terreinen komen steeds meer uitvindingen uit China.

  Octrooierende Chinese bedrijven

  Tegelijkertijd neemt het aantal kwalitatieve octrooiaanvragen uit China ook toe. Ze doorgronden het octrooisysteem steeds beter, waardoor hun concurrentiekracht verstevigt. In China worden jaarlijks meer dan 1,5 miljoen (!) Chinese octrooiaanvragen ingediend, waarvan een groot deel afkomstig is van Chinese bedrijven zelf.

  Een steeds groter deel hiervan is voor uitvindingen die na inhoudelijke controle ook nog eens nieuw en innovatief blijken te zijn. Deze worden beloond met een exclusief octrooirecht. In 2021 verleende China bijna 700.000 octrooien, waarvan een groot deel afkomstig was van Chinese bedrijven zelf. Ook in Europa krijgt China voet aan de grond. Inmiddels is het aandeel octrooiaanvragen door Chinese bedrijven 9% tegenover 3% van Nederlandse bedrijven. .

  beeld 1

  Steeds meer van deze octrooiposities worden ook doorgezet naar Europa. Het aandeel Europese octrooiaanvragen die worden ingediend door Chinese bedrijven is ondertussen opgelopen tot 7% (ter vergelijking: Nederland staat op 4%)

  beeld 2

  Chinese high tech uitvindingen

  Ik behandel zelf ook een deel van deze Chinese uitvindingen en ik zie de meest uiteenlopende uitvindingen voorbijkomen. Wat dacht u van onderwerpen als:

  • System for multi-bit quantum feedback control
  • User device based Parkinson disease detection
  • Image processing method based on artificial intelligence
  • Method and device for generating a neural network model
  • Virtual object control method and apparatus
  • Lane selection method for target vehicle

  Alleen al om dit soort uitvindingen goed te kunnen doorgronden, is veel studiewerk nodig, en gelukkig heb ik een heel team van specialisten dat mij daarbij helpt.

  Hoog tijd voor een herziening van vooroordeel 1

  Tegelijkertijd stijgt ook mijn bewondering en respect voor hoe creatief en origineel Chinese uitvinders denken rond de meest complexe vakgebieden. China is snel aan het transformeren naar een zelfinnoverende natie die daarbij ook nog eens de voordelen en het belang van een goede octrooibescherming inziet.

  Vooroordeel 2: China zou zich niets aantrekken van octrooirecht

  Het tweede hardnekkige vooroordeel. Je kunt dan wel als Westers bedrijf een octrooi hebben in China, maar China heeft daar toch geen boodschap aan. Het zou weggegooid geld zijn, omdat ze in China de uitvinding toch wel zouden gaan kopiëren en daarbij vervolgens eventuele octrooirechten niet zouden respecteren. Een onterecht stigma. De realiteit is ondertussen anders.

  Samenwerking tussen IP-5

  De 5 meest toonaangevende octrooiverlenende instanties van de wereld zijn:

  • het Amerikaans Octrooibureau (USPTO)
  • het Chinees Octrooibureau (CNIPO)
  • het Europees Octrooibureau (EPO)
  • het Japans Octrooibureau (JPO)
  • het Zuid-Koreaans Octrooibureau (KIPO)

   

  China hoort daar niet voor niets bij. Deze IP-5 werken ondertussen al vele jaren samen aan harmonisatie, verbetering van kwaliteit, dienstverlening en efficiëntie op het gebied van octrooibescherming.

  Patent Prosecution Highway (PPH)

  Daarbij komt dat de IP-5 ook nog eens een belangrijke octrooisnelweg hebben waarmee de verleningsprocedure versneld kan worden. Ze maken hiervoor gebruik van elkaars officiële nieuwheidsonderzoek. Dit leidt tot meer uniformiteit in de beschermingsomvang en, ook niet onbelangrijk, tot een besparing van de kosten bij octrooihouders en een verlaging van de werkdruk bij inspecteurs.

  Hieronder ziet u hoeveel China ondertussen al gebruikmaakt van deze octrooisnelweg:

  Afbeelding 3.1Afbeelding 3.2

   

   

   

   

   

  Bovendien is gebleken dat dit de verleningsprocedure in China aanzienlijk helpt in te korten.

  Gespecialiseerde rechtbanken

  China heeft ook op het gebied van haar octrooirechtspraak grote ontwikkelingen doorgemaakt. Zo zijn er in China drie gespecialiseerde octrooirechtbanken die zaken rond inbreuken behandelen in Peking, Sjanghai en Guangzhou. Ondertussen ben ik in elk van deze steden zelf al geweest!

  Bij deze gespecialiseerde octrooirechtbanken werden vorig jaar meer dan 5.000 octrooikwesties aangekaart. Slechts 8% daarvan betrof een Westers bedrijf. De meeste geschillen gingen tussen Chinese bedrijven onderling. Het aantal veelal technisch en (octrooi)juridisch geschoolde rechters is dusdanig hoog dat ze circa 80 octrooirechtszaken per rechter per jaar behandelen.

  Afbeelding 4

   

   

   

   


  De meeste van deze geschillen eindigen in een schikking. Van de zaken waarvoor door de rechtbank een uitspraak moest worden gedaan, is uit analyse gebleken dat Westerse bedrijven daarbij zeker niet hoeven te vrezen dat de Chinese wederpartij bevoorrecht zou worden. Daarvoor is het aantal zaken waarbij het Westerse bedrijf wint eenvoudigweg te hoog (tot meer dan 70%).

  Eigen ervaring

  Zelf heb ik ervaring met een octrooirechtzaak voor een kmo in China. Een schikking was daar niet mogelijk, dus moesten we doorvechten tot het bittere einde. Het werd uiteindelijk een positieve ervaring, waarbij we eenvoudiger, sneller en goedkoper hebben weten te winnen dan ik voor mogelijk had gehouden.

  Het belangrijkste was toen een inbreukverbod en dat de productiemallen werden vernietigd (het betrof een meervoudig kunststoffen spuitgietproduct), zodat er in de toekomst niet opeens weer ergens anders inbreuk op hetzelfde product zou kunnen gaan optreden. Van een serieuze schadevergoeding was toentertijd helaas nog geen sprake. Afgelopen juni 2021 zijn de mogelijkheden daarvoor echter verder uitgebreid en kan er nu naast gederfde inkomsten ook een aanzienlijke schadevergoeding worden geëist en toegewezen.

  Hoog tijd voor een herziening van vooroordeel 2

  Het Chinees Octrooibureau doet kwalitatief zeker niet onder voor bijvoorbeeld het Europees Octrooibureau. Ze gaan zeer zorgvuldig en professioneel te werk. Daarnaast is het mogelijk om in China een inbreuk op een octrooi aan te pakken. Het octrooirecht wordt door ervaren gespecialiseerde Chinese octrooirechters bekeken op basis van de inhoud zonder beschouwing van de nationaliteit.

  Als u dan bedenkt dat het om grote aantallen gaat, stijgt mijn bewondering en respect voor hoe snel China dit tot stand heeft weten te brengen. China is niet alleen snel aan het transformeren naar een zelfinnoverende natie, maar biedt Westerse bedrijven daarbij dezelfde rechtszekerheid die de innovatieve Chinese bedrijven ook in het Westen mogen verwachten en krijgen.

  Strategie rond octrooibescherming voor China nu

  Natuurlijk is het ook een terechte keuze om China met uw uitvinding te veroveren zonder daarbij in China een octrooi aan te vragen. Dit kan bijvoorbeeld door cruciale kennis daarover zoveel mogelijk geheim te houden. In veel gevallen is geheimhouden echter niet of nauwelijks mogelijk en kan de uitvinding relatief eenvoudig door reverse engineering worden achterhaald.

  Octrooibescherming kan in China dan niet achteraf nog worden geregeld. In verband met rechtszekerheid van derden dient dit te worden opgestart voordat u met de uitvinding in het openbaar treedt. Zonder octrooibescherming in China, mag iedereen in China uw uitvinding namaken, produceren, verkopen of gebruiken. Er zal dan volledig op prijs, kwaliteit en dienstverlening moeten worden geconcurreerd.

  Het kan dan voorkomen dat u in China onverwacht wordt geconfronteerd met een exclusief Chinees octrooirecht van iemand anders voor een soortgelijke uitvinding. Dit is volkomen gerechtvaardigd wanneer u geen octrooi heeft aangevraagd en als de uitvinding van de andere persoon voldoet aan de wereldwijde nieuwheids- en inventiviteitsvereiste. Bedenk dan dat u in China geen geld meer kunt verdienen aan uw eigen uitvinding.

  Beschermingsstrategie 2.0

  Veel van mijn cliënten zijn zich ondertussen bewust van de kansen en bedreigingen vanuit China rond octrooibescherming. Door te beginnen met bescherming binnen de Nederlandse thuismarkt krijgen ze een beeld van de kans op succes met de innovatie. Daarna zetten ze de octrooibescherming vaak door naar andere landen. Op de eerste plaats staat hierbij Europa. De VS staan op de tweede plaats. China staat op nummer drie als meest gekozen land. China komt dus nog voor landen als Australië, Canada, Japan en Zuid-Korea.

  EP&C China 3_3_Kolom_1813x1208

  Dat is niet voor niets, want de Chinese octrooibescherming blijkt tegenwoordig geen windeieren te leggen:

  • Via octrooibescherming wordt een exclusief alleenrecht verkregen voor de enorme markt van China zelf. Dit exclusieve alleenrecht geldt dan voor zowel het (laten) produceren, bouwen, installeren, verkopen en bedrijfsmatig gebruiken in China zelf.
  • Het zorgt ervoor dat anderen hun uitvinding niet in China mogen gaan laten produceren, zelfs niet als dit alleen voor export naar andere landen buiten China zou zijn.
  • Het zorgt ervoor dat het een stuk eenvoudiger en veiliger geworden is om met meerdere producenten en/of marktpartijen in China in gesprek te gaan en daarbij kennis over de uitvinding uit te wisselen. Ook na het delen van kennis over de uitvinding, blijft het exclusieve octrooirecht in China gelden.
  • Het helpt voorkomen dat iemand anders zelf een exclusief Chinees octrooirecht voor een soortgelijke uitvinding gaat verkrijgen, dat anders zelfs tot een blokkade van de eigen uitvinding zou kunnen gaan leiden.

  Drie beschermingsopties voor octrooi in China

  De voordelen van een eigen Chinees octrooirecht zijn dusdanig groot, dat ze terdege overwogen dienen te worden.

  Er bestaan in China drie opties om uw uitvinding te beschermen:

  1. Invention patent;
  2. Utility patent; en
  3. Design patent.

  Elke optie komt met zijn eigen vereisten, beschermingsomvang en kosten. Ze mogen ook naast elkaar worden aangevraagd. Het uitvindingsoctrooi (of invention patent) is bedoeld voor volwaardige uitvindingen die zowel een controle van nieuwheid als inventiviteit moeten kunnen doorstaan. Het gebruiksoctrooi (of utility patent) is bedoeld voor verbeteringen die nieuw moeten zijn, maar slechts een geringe inventiviteit hoeven te hebben. Het modelrecht (of design patent) is bedoeld voor uiterlijke vormgeving. Voor de laatste twee opties geldt dat het goedkope en snelle registratierechten zijn.

  Blijf innoveren

  De voordelen van een eigen Chinees octrooirecht zijn dusdanig groot dat ik hoop dat u eventuele vooroordelen laat varen en ook een Chinees octrooi overweegt. Laat u daarbij altijd adviseren door een expert die de beschermingsopties in China goed kent.

  En heeft u eenmaal dat Chinese octrooi in handen? Rust dan niet op uw lauweren, maar blijf innoveren! Zorg dat u blijft vooroplopen in uw sector. Ontwikkel slimme oplossingen voor problemen en bescherm deze vervolgens weer optimaal, zodat u ook na afloop van de maximale beschermingsduur weer verzekerd bent van een nieuwe periode van exclusiviteit.

  New call-to-action

  Onderwerpen: INNOVATIE, PATENT, TUINBOUW, OCTROOI